dilluns, 23 de juliol del 2018

Un estudi de la Diputació de Barcelona proposa millores per a Can Tuset, a Sant Quirze del Vallès

Can Tuset / DIBA.CAT
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès un estudi per tal de conèixer el comportament energètic de l'Espai Maria Mercè Marçal i de l'oficina local del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya), que estan a l'edifici de Can Tuset: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació de Barcelona mitjançant una nota informativa que ha emès el passat divendres. Com a finalitats l'estudi té la reducció del consum energètic i la millora del funcionament de les màquines d'aire: en aquest sentit planteja quatre possibles escenaris segons import d'inversió i millores a realitzar.

El cost dels diferents escenaris oscil·len entre uns valors d'inversió de 13.400 i 62.000 euros i uns períodes de retorn d'entre 7 i 26 anys. Aquest treball de la Diputació planteja propostes d'estalvi energètic en relació al consum elèctric associat a la climatització, oportunitats de millora del confort tèrmic i solucions al sistema de ventilació actual, que presenta problemes acústics. Amb aquest document, doncs, l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès disposa d'una guia per tal d'aconseguir que Can Tuset sigui un equipament més eficient energèticament i més confortable a nivell tèrmic i acústic.

+info: https://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada