dilluns, 16 d’abril del 2018

El reciclatge de residus a Palau-solità i Plegamans s'ha situat l'any passat al 75%

Ha estat el segon municipi que més recicla del Vallès Occidental, per darrere de Matadepera, superant la mitjana catalana i de la comarca


7.594,8 tones de residus es van generar l'any passat a Palau-solità i Plegamans, xifra que representa 1,4 kg per habitant i dia, segons dades del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental donades a conèixer pel propi ajuntament del municipi mitjançant una nota informativa que ha emès el passat 22 de març. Del total de residus, el 75,06% es van reciclar, i el 24,94% correspon al rebuig o resta. Aquests percentatges situen Palau-solità i Plegamans com el segon municipi que més recicla de la comarca, després de Matadepera, i el situa per sobre de la mitjana catalana, que és del 39%, i de la dels municipis que conformen el Consorci, que és del 36%.

Deixalleria Municipal de Palau-solità i Plegamans / AJ. PSiP
Es van reciclar 1.688,15 tones de matèria orgànica, que representen un 22,23% del total, i la deixalleria va recollir 1.230,63 tones d'altres residus, un 16,20%, sobretot runes, fustes, voluminosos, tèxtils i ferralla electrònica. Palau-solità i Plegamans, a més, va reciclar 1.006,25 tones de fracció vegetal o poda, un 13,25%; 944,64 tones d'envasos, un 12,44%; 477,93 tones de paper i cartró, un 6,29%; i 353,14 tones de vidre, un 4,65%. Així mateix, i també segons les dades del Consorci difoses per l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans a la referida nota, respecte les dades del 2016 Palau-solità i Plegamans ha augmentat totes les fraccions de recollida selectiva, sobretot la fracció vegetal i els voluminosos, però ha disminuït lleugerament el reciclatge de paper, matèria orgànica i els envasos. Aquesta petita variació fa que, tot i la tendència estable dels últims anys, la recollida selectiva hagi descendit un 0,01% respecte l'any anterior, quan va arribar al 75,07%. "Les recollides selectives segueixen estancades al Vallès Occidental. Tot i que alguns municipis han fet avenços en el percentatge de residus recollits de forma selectiva, a nivell global el Vallès Occidental només recicla un terç dels residus que produeix", remarquen fonts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental en una nota informativa pròpia que el passat dia 20 va emetre aquesta corporació amb motiu de la presentació que aquell dia, abans de la difusió de la nota i en el marc del seu Ple, es va fer precisament quant a les dades de recollida de residus als ens adherits al Consorci; el president d'aquesta corporació comarcal, Ricard Torralba, va afirmar en aquesta presentació que "des dels diferents municipis hem de treballar per fer el salt que ens permeti arribar al 60% de reciclatge previst pel 2020" i va remarcar que a més de les accions institucionals "també cal una conscienciació ciutadana".

+info: http://www.palauplegamans.net

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada