dijous, 30 de novembre del 2017

TITULARS.CAT actualitza careta d'entrada i de sortida per als seus reportatges audiovisuals

Estaven dissenyades per a les funcions de presentació, familiarització i captar atenció, que amb el temps perden sentit


Abans de continuar oferint reportatges audiovisuals, des que TITULARS.CAT va publicar l'últim de l'any passat, dedicat a la FAS, es va plantejar la idea de si podria ser ja el moment d'introduir una actualització en els elements identificatius d'inici i final: la raó era que des d'un començament la careta d'entrada i de sortida s'havien dissenyat per a una funció molt concreta, més enllà de la purament estètica, i era la de presentar-se i intentar familiaritzar-se amb qui reproduís els vídeos. Per tant, i pel que fa a la careta d'entrada concretament , amb la finalitat de donar sensació de descoberta al públic la marca ha aparegut en moviment del fons a més primer terme i amb una cortina de quadrats que s'anaven dispersant, així com amb una melodia acompanyant que ha servint d'element que captés atenció; no obstant, com que amb el temps la idea de marca com a recent descoberta deixa de tenir sentit, i també el fet d'usar en conseqüència una melodia senzillament per tal de captar atenció, s'ha determinat que la careta d'entrada podria ser susceptible, si més no d'un disseny actualitzat. Igualment a la careta de sortida, ja que en aquest cas ha fet la funció de reforç de la careta inicial, li resultaria adequat un replantejament.

Ecohorts Castellar, tema per al pròxim vídeo / TITULARS.CAT
De les diverses opcions que es podrien valorar i acabar aplicant, s'ha pres la determinació de, basant-se en la senzillesa com a millor principi a seguir en uns continguts informatius com aquests, mantenir a la careta d'entrada el moviment de la marca però apareixent aquesta ja descoberta des d'un principi, només desapareixent suaument al final per tal de donar pas a la història, i sense melodia que requereixi captar l'atenció més enllà de la que ja s'entén que té qui es disposi a reproduir el vídeo. Quant a la careta de sortida, igualment deixa d'haver-hi la melodia i la marca i l'any apareixen el segon sota la primera, de manera que queden millor distingits els dos elements. Com que, per tal de tenir el convenciment de prendre la millor de les opcions, s'ha volgut que aquests detalls s'actualitzessin després d'una acurada anàlisi, en haver de publicar-se el darrer dels reportatges oferts fins ara s'havien fet servir encara les anteriors caretes, ja que les actualitzacions descrites encara no estaven clares; tampoc ho estaven a mesura que TITULARS.CAT ha anat recollint altres materials per a reportatges audiovisuals posteriors d'enguany però, en trobar-se les actualitzacions més definides, s'ha valorat d'aplicar-les de seguida que ho estiguessin ja en aquests propers vídeos. De tota manera, si els propers materials d'enguany ja havien d'editar-se amb les noves caretes, no tenia molt de sentit deixar un sol vídeo encara amb l'anterior disseny: o bé, podia deixar-se les caretes noves per a l'edició materials d'encara més endavant, com a mínim ja del següent any. Però, com que el disseny s'ha acabat determinant com a definitiu, i com que precisament aquest darrer reportatge, el de la Marató de Lectura Poètica del cicle Poeticae, ha servit de principal material d'assaig per al disseny de les noves caretes, el que s'ha acabat fent a TITULARS.CAT és aplicar el format ja a aquest darrer reportatge i, per descomptat, als següents que es facin. Ara bé, com que tampoc tindria gaire sentit, en aquest cas, deixar publicats dos vídeos que, a banda de les caretes, són iguals, el que s'ha pogut veure fins ara publicat el passat 31 de juliol i amb les caretes anteriors queda substituït pel que oferim amb les caretes noves: així doncs, deixem a continuació inserit el vídeo del Poeticae, idèntic al que hi havia fins ara, però amb les noves caretes; i aprofitem per tal d'animar-vos a estar atents a propers reportatges, el següent dels quals aborda l'activitat dels hortolans a Ecohorts Castellar.

Reinserit a partir del que s'explica a bit.ly/2yVBRDp / TITULARS.CAT; YOUTUBE

+info: https://www.youtube.com/user/titularscat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada