dilluns, 17 d’agost del 2015

Sant Quirze del Vallès preveu reduir l'IBI un 8% l'any vinent

El Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha aprovat per unanimitat el passat 30 de juliol sol·licitar a la Gerència Regional del Cadastre de Catalunya l'actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans de Sant Quirze del Vallès. Aquest fet implicarà l'aplicació del coeficient reductor del 0,92%, que està previst que incorpori la futura Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016 i que implicaria una rebaixa de l'Impost sobre els Béns Immobles (IBI) d'aproximadament un 8%, la qual cosa també tindrà una repercussió directa en les plusvàlues.

Aquesta rebaixa del valor cadastral, en cas que es mantingui el tipus impositiu del 0,5053 actual que aplica l'Ajuntament, implicaria una disminució dels ingressos per valor de 600.000 euros anuals. És per això, que el punt de Ple també portava l'aprovació de prendre les mesures fiscals i pressupostàries adients per tal de compensar aquesta pèrdua d'ingressos. En anys anteriors no es contemplava l'aplicació de coeficients reductors per als municipis que van fer les seves revisions cadastrals els anys 2004 i 2005, per considerar-se que els valors de mercat encara guardaven relació amb els nous valors fixats en aquests dos anys.


El punt 11è de l'ordre del dia del Ple del passat 30 de juliol corresponia a la sol·licitud d'aplicació del coeficient reductor per a l'actualització dels valors cadastrals de l'any que ve / AJ. SANT QUIRZE DEL VALLÈS

+info: http://santquirzevalles.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada