dilluns, 17 de novembre del 2014

Un 93% de les pimes del Vallès i del Maresme augmentarà o mantindrà la facturació enguany


Les petites i mitjanes empreses de l'eix econòmic Vallès-Maresme mostren, segons dades aportades per l'empresa Advisoria, senyals de certa vitalitat pel que fa als resultats i a la previsió de facturació d'enguany: concretament un 93% de les empreses del Vallès i del Maresme incrementarà o mantindrà la facturació aquest 2014. Un 44,1% dels empresaris asseguren que la seva facturació s'incrementarà aquest exercici i un 48,5% afirmen que la seva facturació es mantindrà, només un 7,4% dels enquestats preveuen una davallada en els resultats de la seva empresa al acabar el 2014. Aquesta tendència ascendent de les pimes del Vallès i Maresme ja s'entreveia abans de l'estiu, quan al Termòmetre d'Advisoria del mes de juliol, sobre el qual va informar TITULARS.CAT (bloc del 12/07/2014), es preguntava sobre la marxa de les empreses, i la resposta optimista sobre l'increment o manteniment de la facturació ja era elevada. Aquestes dades confirmarien les estimacions d'alguns experts sobre la millora del comportament de la marxa de l'economia catalana envers l'espanyola i l'europea. Per a Ivo Florenza, soci d'Advisoria, "aquests resultats són molt bons i són el reflex de la realitat econòmica actual i les perspectives a curt termini. Des d'Advisoria també estem detectant una millora en els resultats de previsions de tancament de les societats de l’any 2014 respecte l’any 2013. La contractació de personal i les inversions a les empreses comencen a créixer. Actualment les entitats bancàries ja comencen a oferir i concedir préstecs a les empreses per a inversions a llarg termini i no posen tantes dificultats com anys anteriors per a la renovació i/o concessió de préstecs a curt termini".

Pel que fa a la morositat, als empresaris enquestats se'ls ha preguntat sobre el termini de cobrament i pagament de les factures que emet i que rep la seva empresa. Gairebé la meitat dels empresaris, un 46%, afirmen que cobren les factures que emeten en un termini d'entre 30 i 60 dies i un 35% diuen que cobren dels seus clients a més de 60 dies. La Llei de Morositat estableix un marc regulatori que fixa, des de 2013, uns terminis màxims de pagament en les operacions comercials de 60 dies en el cas de l'empresa privada i de 30 dies en el cas de les administracions públiques, a comptar a partir de l'entrega dels productes o prestació dels serveis. Pel que fa a les factures que els empresaris de l'eix Vallès-Maresme paguen als seus  proveïdors, un 64% ho fan entre 30 i 60 dies, acomplint els terminis establerts per la Llei de Morositat i només un 8,75% afirmen pagar-les a més de 60 dies. Aquest desajustament de 18 punts entre el percentatge d'empresaris que cobren abans de 60 dies i els que paguen abans de 60 dies, probablement és degut a que el 29% dels empresaris que afirmen tenir clients a l'administració pública, paguen més tard als seus Proveïdors perquè la demora de l'administració els provoca problemes de tresoreria. Del 29% dels empresaris que afirmen tenir clients a l'administració pública, un 80% afirmen que l'administració pública els paga molt més tard que el sector privat. Segons el Butlletí de Morositat i Finançament Empresarial de Cepyme, les pimes espanyoles, el segon trimestre de l'any, van cobrar les factures en un termini mitjà de 80,8 dies i les empreses del sector de la construcció són les que més tarden en cobrar les seves factures, seguides de las pimes del tèxtil, dos sectors forts en l'economia del Vallès i del Maresme. Per a Manel Fernández, soci d'Advisoria, "la morositat és, probablement, l'obstacle més important per la confiança en el mercat. Les mesures que es prenen, quan es prenen, són insuficients i es neutralitzen per la ineficàcia i manca de recursos de l’Administració de Justícia i ara, encara més, amb el peatge que suposen les taxes. Però, per si això fos poc, el que resulta completament inversemblant és que la pròpia Administració Pública sigui la màxima incomplidora de les mesures legislatives per evitar la morositat. Si no pots confiar en el teu propi govern (local, autonòmic o estatal), el mercat es converteix en una selva sense llei, un entorn d’elevat risc i això no afavoreix la inversió".

Ivo Florenza i Manel Fernández / ADVISORIA

+info: http://www.advisoria.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada