dimecres, 18 de desembre del 2013

La Garriga prepara l'actualització del seu mapa acústic

Sonòmetre / AJ. LA GARRIGA
Aquest mes de desembre han començat les tasques per a redactar l’actualització del mapa de capacitat acústica de la Garriga. Per a elaborar-lo s’estan duent a terme mesures de soroll a diferents punts del municipi. Se’n fan 26 de tipus puntuals per tal de caracteritzar els vials amb més trànsit i els punts amb barreja d’usos. D’altra banda, també s'estan duent a terme mesures de llarga durada en sis llocs representatius de les principals fonts de soroll de la Garriga: en aquests casos, s’instal·la un sonòmetre que mesura durant 24 hores seguides els nivells de soroll de la zona.

L’actual mapa acústic es va redactar l'any 2007 i no té en compte molts dels aspectes de la normativa vigent posterior com el Decret 176/2009 de protecció contra la contaminació acústica. Amb aquest mapa es pretén tenir una visió global de la realitat acústica del municipi i poder-lo utilitzar com a eina d’actualització de l’Ordenança municipal G05 sobre control de la contaminació acústica, que es va publicar per primera vegada l’any 1995 i que, des de l'Ajuntament de la Garriga, es considera que caldria revisar.

+info: http://www.lagarriga.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada