dijous, 19 de desembre del 2013

El web de l’Ajuntament de Mataró posa en marxa l’Observatori de la ciutat

L'Ajuntament de Mataró estrena un nou espai web recull les dades de la ciutat més actualitzades en els àmbits econòmic, demogràfic i social. L’Observatori de la ciutat, nom del nou recurs telemàtic presentat abans d'ahir, vol agilitzar la publicació de dades referents a Mataró, i que transcorri el mínim temps possible des que es disposa de la dada fins que es publica l’informe que l’analitza. L’espai web Observatori de la ciutat presenta la informació en sis apartats: activitat econòmica, demografia, habitatge, mercat de treball, mobilitat i consum. En cada apartat hi ha informació a nivell local que està relacionada i procedeix de l’Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró, de l’Observatori del Mercat de Treball de Mataró, de l’Estudi de la Població de Mataró, o de qualsevol altre observatori en el qual hi participi el Servei d’Estudis i Planificació de l’Ajuntament, com ara el Perfil de la Ciutat.

En relació precisament al Perfil de la Ciutat, es tracta d’un projecte de 13 ciutats, entre elles Mataró, que té com a objectiu disposar de sistemes d’informació àgils, fiables i adaptats a les necessitats dels àmbits locals de gestió, mitjançant diferents indicadors comparats. El passat 13 de novembre es va presentar a Santa Coloma de Gramenet el 4t Informe del Perfil de la Ciutat edició 2013, que inclou dades comparables entre els municipis participants que corresponen, principalment, a l’any 2012. Alguns dels indicadors on Mataró presenta diferències significatives en relació a la resta de ciutats mitjanes són els referits al mercat laboral: així, si bé la taxa d’atur registrat se situa significativament per sobre, l’evolució d’aquesta taxa des que va començar la crisi se situa per sota del promig d’increment en aquestes ciutats. Així mateix, destaca el pes de la contractació indefinida respecte el total de contractació, que a Mataró al 2012 va ser sensiblement superior (15,5%) a la mitjana de les ciutats estudiades (13,6%). En el capítol de teixit empresarial, el conjunt d’indicadors mostren una estructura productiva caracteritzada per unitats de petites dimensions, amb poca presència de societats anònimes, mentre que destaca la major presència i pes de les empreses de més recent creació respecte el total d’ocupació.

Vídeo 'Mataró a Business Friendly City' / YOUTUBE

+info: http://www.mataro.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada