dilluns, 13 de febrer del 2012

Els animals del riu

L'ADENC organitza aquest mes de febrer i març un curs introductori al coneixement dels diferents faunístics que trobem als rius del Vallès: macroinvertebrats, peixos, amfibis, rèptils, mamífers i aus. A través del les diferents sessions aprendrem a distingir les diferents espècies que hi podem trobar, la seva biologia i ecologia i també alguns aspectes de la seva gestió i conservació. Espècies pròpies i al·lòctones, què ens indica la seva presència (moltes actuen com a indicadores de l'estat ecològic del riu), quines són les espècies més amenaçades i què podem fer per reduir aquest risc...
Els curs consta de 5 sessions teòriques (els dies 23 i 28 de febrer i 1, 6 i 8 de març), de 19.30 a 21 h a la seu de l'ADENC (Ca l'Estruch, c. De Sant Isidre 140, Sabadell), i d'una sortida de camp (matinal, al riu Ripoll al pas per Sabadell).
Preu del curs: 25 euros socis de l'ADENC; 45 euros no socis. Places limitades
Informació i inscripcions: ADENC
correu@adenc.cat
Tel. 93 717 18 87 / 93 717 19 63
c/ Sant Isidre, 140, Sabadell
Horari d'oficina: de dilluns a divendres de 9 a 14 h | dimarts i divendres de 19 a 21 h
Podeu consultar el programa complert a
http://www.adenc.cat/agenda/curs-coneguem-la-fauna-dels-nostres-rius
El curs compta amb el suport de l'Obra Social d'Unnim Caixa i amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell.

I aquest curs...?
Aquest curs s'emmarca en la segona fase del projecte de recuperació ecològica d'un tram del riu Ripoll al seu pas pel terme municipal de Sabadell "Fes reviure el Ripoll!". La primera fase, executada entre el 2009 i el juliol del 2011, ha consistit bàsicament en eliminar vegetació al·lòctona i plantar prop de 15.000 peus de gairebé 40 espècies que hauríem de trobar en un riu com al Ripoll. Aquesta primera fase ha estat protagonitzada per més de 2.500 voluntaris i voluntàries ambientals. La segona fase, que s'està executant durant aquest 2012, té per objectiu realitzar actuacions que permetin una major presència de la fauna en el tram objecte de les intervencions i aprofundir en el coneixement de la fauna que ja ocupa aquest espai per poder ajustar les accions a emprendre. És així que en la segona fase, a més d'actuacions físiques al riu que facilitin la presència de fauna, es realitzaran censos de població. Novament el voluntariat ambiental, i en forma de recuperació ecològica, protagonitzarà passos per retornar al Ripoll l'enorme contribució històrica que ha aportat a la ciutat de Sabadell.
La introducció en el coneixement de la fauna dels nostres rius ha de permetre incidir en un objectiu paral·lel del projecte "Fes reviure el Ripoll!": entendre quina és la funció i importància dels rius. Al cap i a la fi els rius ens expressen, amb el seu estat i la seva diversitat de vegetació i fauna, quina qualitat de vida tenim i si l'anem a millorar o empitjorar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada