dissabte, 23 de febrer del 2019

Aprovat inicialment el projecte per a completar l'arranjament del Camí de la Salut de Viladordis

L'Ajuntament de Manresa ha aprovat inicialment el projecte que permetrà encarar la fase final d'arranjament del Camí de la Salut de Viladordis, ho ha comunicat el mateix consistori mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'actuació, amb un pressupost de 179.982 euros, té l'objectiu de completar la millora d'aquest camí que uneix la carretera BV1225 i el nucli de Viladordis passant pel Santuari de la Salut de Viladordis. La BV1225 uneix Manresa i el Pont de Vilomara.

Camí de la Salut de Viladordis / AJUNTAMENT DE MANRESA
Per mitjà d'aquesta actuació es dóna resposta a una llarga reivindicació dels veïns i veïnes de Viladordis, un dels veïnats de Manresa situat fora del nucli urbà de la ciutat. Els treballs estan centrats en la correcció de les deficiències estructurals d'alguns trams dels murs de contenció de la base del camí i en la compleció del ferm mitjançant un paviment format per una llosa de formigó tractada a l'àcid que en garanteix la seva durabilitat, en resol els costos de manteniment i en garanteix la integració dins l'entorn rural. A la zona de l'embocadura del camí a tocar de la Carretera del Pont de Vilomara, es preveu executar una àrea d'aparcament de vehicles envoltada de motes de terra per a millorar-ne la seva integració dins l'entorn. Així mateix, els treballs preveuen el reperfilat dels trams de camí que ho necessiten, l'estesa i piconatge de 8 cm de mitjana de tot-u reciclat i l'execució d'un paviment de formigó de 18 cm de gruix amb malla d'acer electrosoldada. També es preveu la reconstrucció d'algunes parts dels murs de pedra esfondrats que aguanten el camí, la plantació de quatre alzines, la sembra de motes de terra de l'entorn de l'aparcament i la col·locació de senyals d'orientació geogràfica de la xarxa de camins. L'execució del projecte, prevista en el pressupost d'enguany, compta amb unes aportacions de la Diputació de Barcelona de 126.675,82 euros. L'any 2015 ja es va fer una primera actuació d'arranjament en un tram de 270 m de longitud: ara, es completa amb l'arranjament de dos nous trams, de 246 i 484 m.

+info: https://www.manresa.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada