dimecres, 12 de setembre del 2018

La variació interanual més intensa del comerç exterior català al juny ha sigut la dels EUA

Pel que fa a les dades de l'Idescat quant a la variació interanual del comerç català amb l'exterior corresponents al passat juny, en relació a la qual cosa ha informat ahir TITULARS.CAT (bloc de l'11/09/2018), el país amb el qual les exportacions de Catalunya han experimentat un major increment ha sigut els Estats Units d'Amèrica (EUA), en concret amb un augment del 30% respecte del juny d'un any enrere. Dins el marc de la Unió Europea (UE), les exportacions catalanes només han augmentat en el cas de Portugal: concretament un 5,7%. Dins l'àmbit de les importacions, l'increment més remarcable ha estat també amb els EUA: un 25,2%. El comerç amb els EUA ha sigut doncs més intens que cap altre a Catalunya en els referits termes de variació interanual. A la UE, tret d'amb Itàlia on les importacions catalanes han disminuït un 0,2%, les importacions a Catalunya han crescut en tots els països amb què s'han mantingut relacions comercials.

Quant a les branques d'activitat, sempre segons les referides dades de l'Idescat, la variació interanual de les exportacions catalanes el passat juny ha crescut en especial, i a banda dels productes no classificats que han pujat un 74,4%, en el cas dels equips elèctrics i electrònics, els quals han experimentat un creixement del 13,4%. Han baixat de manera força contundent les exportacions quant als productes classificats com a 'Productes energètics; extracció i refinació petroli', que han disminuït un 46,4%. De les branques d'activitat que han generat més importacions a Catalunya en termes interanuals al juny destaquen també els equips elèctrics i electrònics, que creixen en un 25,2%, mentre que les importacions catalanes que més han disminuït han estat les referents a agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca, que han baixat un 19,5%.

Variació interanual de les exportacions. Catalunya i Espanya. Juliol del 2016 a juny del 2018 / IDESCAT,
A PARTIR DE DADES DEL DEPARTAMENT DE DUANES I IMPOSTOS ESPECIALS DE L'AEAT

Variació interanual de les importacions. Catalunya i Espanya. Juliol del 2016 a juny del 2018 / IDESCAT,
A PARTIR DE DADES DEL DEPARTAMENT DE DUANES I IMPOSTOS ESPECIALS DE L'AEAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada