dijous, 30 d’agost del 2018

20 anys essent l'alcohol la droga que causa major demanda de tractament a Catalunya

L'any passat ha fet dues dècades que el consum d'alcohol continua provocant la majoria de les peticions de tractament per drogodependències a Catalunya, segons es desprèn de les darreres dades, corresponents a l'Informe anual 2017 del Sistema d'Informació sobre Drogodependències a Catalunya (SIDC), òrgan de la Sub-direcció General de Drogodependències de l'Agència de Salut Pública de Catalunya: ho ha donat a conèixer el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 20. Aquestes dades indiquen que l'any 2017 es van iniciar un total de 13.716 tractaments per abús o dependència de les drogues, una xifra similar a la d'anys anteriors.

Per tipus de droga, l'alcohol ha causat l'any passat el 43,39% dels inicis de tractament. La segona droga que té més inicis de tractament és la cocaïna, amb un 22,17%, seguida de l'heroïna, amb un 12,79%, i el cànnabis, amb un 12,43%. Finalment, i sempre segons les dades del SIDC que el Departament de Salut explica a la referida nota informativa, el tabac representa el 3,86% dels inicis de tractament; en aquest darrer cas, cal remarcar l'important paper que els equips d'atenció primària desenvolupen en el tractament del tabaquisme, fent que només els casos més greus arribin als serveis especialitzats. Si s'analitzen les dades en dones i homes per separat, l'alcohol és també la substància amb més inicis de tractament en ambdós sexes: 49,40% en el cas de les dones, i 41,70% pels homes; seguit per la cocaïna: 17,90% les dones i 23,40% els homes. L'edat mitjana de sol·licitud de tractament varia segons la droga principal: la droga per la qual la gent més jove fa inicis de tractament és el cànnabis, als 27 anys en dones i 29 en homes; mentre que les drogues per les quals es demana un tractament amb una edat més avançada són el tabac, als 50 anys en dones i homes, i l'alcohol als 47 en dones i 46 en homes.

Evolució anual del nombre d'inicis de tractament a Catalunya, segons la droga principal que els motiva: 1991-2017 / INFORME ANUAL 2017, SIDC

+info: http://drogues.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada