dimarts, 12 de desembre del 2017

L'alcohol, principal causa d'inici de tractament per abús o dependència de drogues a Catalunya

Es manté des de fa diversos anys per sobre de la resta de drogues


D'acord amb les dades de l'Informe anual 2016 del Sistema d'Informació sobre Drogodependències (SID), els centres de la XAD (Xarxa d'Atenció a les Drogodependències) van notificar l'any passat un total de 14.093 inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de les drogues i 5.456 persones van ser ateses a centres orientats a disminuir els danys associats al consum de drogues. Mitjançant una nota informativa al respecte que ha emès el Departament de Salut dilluns de la setmana passada, es remarca que la droga principal que va motivar el tractament al 2016 va ser l'alcohol, en el 45,26% dels casos notificats, la cocaïna en el 20,31%, els derivats del cànnabis en el 13,21%, l'heroïna en el 11,08%, el tabac en el 4,28% i altres drogues en el 5,88%. L'alcohol és manté, com des de fa diversos anys, com la droga principal i ocasiona al voltant del 50% d'inicis de tractament; els inicis per consum de cocaïna presenten un lleuger increment mentre que els de cànnabis presenten una estabilització; i l'heroïna baixa lleugerament i se situa en 1.561 casos després de la caiguda dràstica a finals dels anys 90 i inicis del 2000. El nombre total de tractaments notificats l'any 2016 suposa una estabilització respecte dels últims anys.

El 40,74% de les persones que van iniciar tractament per la dependència de l'heroïna i el 1,5% dels dependents de la cocaïna s'administraven aquestes drogues principalment per via parenteral, una via d'administració que augmenta el risc de transmissió de diverses malalties, com les hepatitis víriques o la infecció pel virus de la sida. Aquests percentatges estan, però, lluny de l'alta prevalença de consum injectat dels anys noranta i inicis dels anys 2000. Entre les persones que van consumir la droga per via injectada (779), un 35,82% declara ser seropositiu al VIH i el 57,52% seropositiu al virus de l'hepatitis C. Aquestes prevalences estan disminuint lentament en els darrers anys. Per sexes, sempre segons les dades del referit informe anual del SID, els inicis de tractament per heroïna i cocaïna es mantenen en una proporció aproximada de 4 a 1 entre homes i dones; l'alcohol i altres drogues amb una relació de 3 a 1, i el tabac d'1 a 1.

Evolució anual del nombre d'inicis de tractament,segons la droga principal que els motiva, 1991-2016 (a l'informe el gràfic, a la pàgina 5, queda limitat al període 2009-2016) / GENCAT.CAT

+info: http://drogues.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada