dimecres, 20 de desembre del 2017

El volum net de negoci al sector industrial català va ascendir un 3,4% l'any 2015 respecte al 2014

L'import net del volum de negoci de les empreses industrials va ascendir a 131.628,16 milions d'euros a Catalunya l'any 2015, xifra que representa un increment del 3,4% respecte al 2014, segons dades de l''Estadística estructural d'empreses del sector industrial', donades a conèixer en una nota informativa que l'Idescat ha emès ahir. La facturació a l'estranger va augmentar un 8,1% respecte del 2014 i va representar el 33,5% del volum de negoci de la indústria. L''Estadística estructural d'empreses del sector industrial', anomenada 'Enquesta industrial d'empreses' fins a l'any de referència 2014, és la principal font estadística dels sectors industrials: la finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses industrials, com ara el nombre d'establiments i d'ocupats, la producció, les vendes, els consums intermedis o la inversió, entre d'altres; així com estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

Aquesta estadística és resultat d'una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE, amb la col·laboració de l'Idescat pel que fa al territori català, d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts. A partir de l'any de referència 2015, s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents: qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors; dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius; i nova denominació de les antigues operacions, que s'anomenaven 'Enquesta industrial d'empreses', 'Enquesta anual de comerç' i 'Enquesta anual de serveis', passant a titulars-se respectivament 'Estadística estructural d’empreses del sector industrial', 'Estadística estructural d'empreses del sector comerç' i 'Estadística estructural d'empreses del sector serveis'.

Taula detallada de dades de l''Estadística estructural d'empreses del sector industrial': magnituds expressades en milers d'euros; l'àmbit sectorial inclou les seccions B a E de la CCAE-2009; l'any 2015, la dada corresponent a les 'Compres netes de primeres matèries' també inclou les 'Compres netes d'altres proveïments', com a conseqüència de la simplificació del qüestionari de l'enquesta / IDESCAT

+ìnfo: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada