dilluns, 14 d’agost del 2017

Tendència a accelerar-se el nombre d'empreses actives amb seu social a Catalunya

Del gener del 2014 al d'enguany, l'increment global ha sigut del 5,6%


Evolució anual del nombre d'empreses actives en %,
prenent l'any 2014 com a base 100 / DIRCE (INE)
El creixement del nombre d'empreses actives amb seu social a Catalunya s'ha accelerat, amb un increment global del 5,6%, entre l'1 de gener del 2014 i el del 2017. Així ho indiquen les darreres dades publicades pel Directori Central d'Empreses (DIRCE) que elabora l'Institut Nacional d'Estadística (INE) i de les quals el Departament de la Vicepresidència, Economia i Hisenda de la Generalitat n'ha fet difusió en una nota informativa del passat dia 2. Segons aquestes dades, Catalunya és la comunitat autònoma que concentra un percentatge més elevat d'empreses sobre el conjunt de l'Estat espanyol, amb un total de 608.981, el 18,5%. El segon lloc l'ocupa la Comunitat de Madrid, amb 526.156 empreses (16%).

Evolució anual del nombre total d'empreses actives / DIRCE (INE)
La progressió ascendent de Catalunya contrasta amb la del conjunt de l'Estat, que mostra un patró de desacceleració des del 2014. Aquell any, el nombre d'empreses actives va pujar un 1,4% a Catalunya i a Espanya un 2,2%, però en els exercicis següents l'evolució de les empreses amb seu a Catalunya (amb creixements del 2% el 2015 i del 2,1% el 2016) ha estat més positiva que al conjunt de l'Estat (1,6% el 2015 i 1,4% el 2016). El volum total d'empreses amb seu a Espanya ha augmentat un 5,2% des del 2014, quatre dècimes menys que a Catalunya. El dinamisme empresarial de Catalunya, sempre segons la referida nota informativa de Vicepresidència, Economia i Hisenda, també es reflecteix en el fet que els increments a Catalunya són més favorables que a l'Estat tant pel que fa al segment d'empreses sense assalariats com al d'empreses amb assalariats. Entre les empreses actives amb assalariats destaquen les de grandària mitjana (que comprenen entre 50 i 199 treballadors), amb un 15,6% d'increment acumulat entre 2014 i 2016, i les de més de 199 treballadors, amb un 12,8% d'increment.

% de variació interanual del nombre d'empreses actives / DIRCE (INE)

+info: http://economia.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada