dilluns, 28 d’agost del 2017

ACA i Consell Comarcal del Baix Ebre impulsen un projecte a Aldover i a Xerta

Vista general d'Aldover / AJ. ALDOVER
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i el Consell Comarcal del Baix Ebre han formalitzat el conveni per a la redacció del projecte constructiu del sistema de sanejament i depuració al nucli d'Aldover i al de Xerta, ha anunciat la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres passat. Amb aquest acord, validat durant la darrera sessió del Consell d'Administració de l'ACA abans de l'estiu, es determina com es durà a terme el finançament de la redacció del projecte constructiu esmentat, inclòs en el vigent Pla Hidrològic de Demarcació Hidrogràfica de l'Ebre (PHDHE). L'import màxim previst de finançar per l'Agència és de 68.500,00 euros. L'aportació de l'ACA es realitzarà en les anualitats 2017 i 2018.

Vista general de Xerta / AJ. XERTA
El Consell Comarcal del Baix Ebre durà a terme la redacció del projecte constructiu i la tramitació dels corresponents expedients de contractació. L'acord facilita l'apropament de la gestió del sanejament al territori, en línia amb el nou model de sanejament que promou el Govern català en col·laboració amb les administracions locals i supramunicipals. El Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya, el seu programa de mesures associat i el PHDHE inclouen les actuacions necessàries per a la millora dels sistemes existents, així com la posada en marxa dels nous per tal de garantir el manteniment o millora de l'estat ecològic de les nostres aigües superficials, subterrànies i marines. A data de l'emissió de la referida nota informativa, les 516 depuradores existents a Catalunya garanteixen el sanejament de més del 97,1% de la població catalana. Pel que fa al Baix Ebre, la comarca compta amb 11 depuradores en servei que depuren les aigües residuals generades pel 91% de la seva població.

+info: http://aca-web.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada