diumenge, 28 de maig del 2017

L'ICD i el Síndic de Greuges emprenen accions conjuntes contra la discriminació de gènere

Ribó i Pitarch en formalitzar el conveni / GENCAT.CAT
Teresa Maria Pitarch, presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), i Rafael Ribó, Síndic de Greuges de Catalunya, han signat dijous passat, a la seu del propi Síndic, a Barcelona, un conveni de col·laboració entre totes dues institucions que estableix un marc de col·laboració i de comunicació mútua per tal de garantir i vetllar per a la igualtat efectiva i la no discriminació entre dones i homes a Catalunya. Aquest conveni, que dóna compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, estableix que l'ICD proporcionarà formació especialitzada en igualtat i perspectiva de gènere al personal de la sindicatura.

De la seva banda, el Síndic de Greuges, pel que fa a possibles situacions que detecti de discriminació directa o indirecta per raó de sexe, en donarà trasllat a l'ICD, facilitarà vies de negociació i recomanacions per tal de corregir-les, i farà el seguiment perquè les esmentades recomanacions es compleixin. El conveni també crea una comissió de seguiment que definirà les actuacions concretes a dur a terme segons els compromisos adquirits, desenvoluparà les eines operatives necessàries per a la seva implementació, i establirà un sistema d'indicadors per tal de fer-ne el seguiment i avaluar el grau de compliment.

+info: http://dones.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada