dijous, 11 de maig del 2017

Iniciades obres de millora a l'edifici d'Urgències de l'Hospital de Viladecans

Sense aturar el servei mèdic prestat a la ciutadania, a l'edifici d'Urgències de l'Hospital de Viladecans s'han iniciat abans-d'ahir unes obres de millora de l'immoble: els treballs, que son necessaris per tal de respondre als requeriments de futures càrregues a la coberta per a ubicar maquinària inclosos al projecte de reforma i ampliació del centre, s'han graduat en sis fases per tal que afectin el menys possible a usuaris i pacients en el decurs dels dos mesos que tindran de durada, aproximadament: maig, juny i primers dies de juliol. El centre ha disposat tota una sèrie de mesures per tal de reduir el màxim possible els inconvenients que puguin trobar-se els usuaris del Servei d'Urgències. Així, es durà a terme una senyalització de recorreguts alternatius d'entrada i sortida, es col·locaran cartells informatius, s'adaptarà el mobiliari a les necessitats de cada fase del projecte i es reforçarà l'atenció del personal a les consultes dels usuaris.

A més, l'Hospital està duent a terme una campanya de comunicació amb els seus professionals, amb els ajuntaments de les localitats per a les quals és centre de referència (Viladecans, Gavà, Castelldefels, Begues i Sant Climent), i amb la resta de dispositius sanitaris i assistencials del territori (SEM, hospitals, centres sociosanitaris, i centres d'atenció primària). La col·laboració de tots aquests dispositius és fonamental per a completar els treballs de millora amb el menor impacte possible sobre els ciutadans, com també la dels mateixos usuaris i professionals a l'hora de respectar les indicacions de seguretat de les obres i les indicacions dels seus responsables tècnics. En aquest sentit, la direcció del centre també demana paciència i comprensió dels usuaris envers l'augment del soroll i olors derivats de les obres. De la mateixa forma, també demanarà la seva col·laboració per a limitar el nombre d'acompanyants i visitants dels pacients per tal d'evitar aglomeracions a les zones afectades. Per a garantir que les obres es desenvolupin amb les màximes garanties de seguretat i salut per a professionals, pacients i acompanyants, s'ha creat una comissió de seguiment integrada per representants del centre, tècnics de prevenció, direcció facultativa, l'empresa contractista de les obres i altres assessors.

L'Hospital de Viladecans / HOSPITAL DE VILADECANS

+info: http://www.viladecanshospital.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada