dilluns, 22 de maig del 2017

El Pla Serra Húnter té aprovada la seva tercera edició, que durarà fins l'any 2020

La tercera edició del Pla Serra Húnter (PSH) de contractació de personal docent i investigador (PDI) altament qualificat i amb mèrits d'excel·lència internacional a les universitats públiques catalanes ha quedat aprovada pel Consell Executiu del Govern català, ha informat la Secretaria d'Universitats i Recerca mitjançant una nota informativa de dimarts passat. En aquesta tercera fase del Pla, s'introdueix com a novetat l'establiment de dues convocatòries anuals per tal d'agilitar el procés de contractació. També s'hi incorpora la figura del professor doctor no permanent (lector) amb el compromís de vinculació permanent un cop superada l'avaluació ('tenure-track'). El Govern català, per mitjà de la Secretaria d'Universitats i Recerca, finançarà la meitat del cost de cadascuna de les contractacions Serra Húnter, així com la meitat de l'incentiu que pugui correspondre. Amb aquest acord adoptat a proposta del conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, el Govern dóna compliment a la Llei 3/2016, per la qual es prorroga el PSH amb efectes des de l'1 de gener de l'any passat fins al 31 de desembre de 2020.

Jaume Serra i Húnter (Manresa, 1878 -
Cuernavaca, Mèxic, 1943) / GENCAT.CAT
Conjuntament amb les universitats, el Departament d'Empresa i Coneixement, determinarà la capacitat màxima de contractació de cada universitat i aquestes decidiran quantes places convoquen finalment. Els aspirants s'hi incorporaran preferentment com a professorat lector o professorat agregat, tot i que excepcionalment es podran oferir altres contractes de PDI doctor a temps complet. Les comissions de selecció que determinen la incorporació de les persones candidates estaran integrades per acadèmics reconeguts i seran nomenades pel rector o rectora de la universitat. Aquestes comissions han d'avaluar els candidats d'acord amb els criteris de valoració de l'activitat acadèmica d'excel·lència homologables internacionalment, així com de la seva trajectòria professional. Es tindrà en consideració especialment l'impacte de les publicacions científiques i tècniques i els projectes de recerca competitius aconseguits, juntament amb la qualitat i el reconeixement de la docència exercida. L'encàrrec de l'execució del PSH s'assigna a la Secretaria d'Universitats i Recerca, que haurà de vetllar pel bon funcionament del pla i per l'acompliment dels seus objectius. El PSH és una de les vies de contractació del personal docent i investigador a les universitats públiques catalanes que, des del seu desplegament l'any 2003 ha significat una de cada quatre incorporacions. En la primera fase (2003-2011), va comportar la incorporació de 546 professor agregats i 31 catedràtics contractats. Els anys posteriors, fins al 2016, el pes ha estat per a les posicions d'agregat (149) i de professor lector 'tenure-track' (75), i en menor mesura catedràtics (5). Catalunya va impulsar el PSH com a eina per a combatre l'endogàmia del model funcionarial de la universitat espanyola i per a desenvolupar el model català del personal docent i investigador més obert, competitiu i que reconegui l'excel·lència, en el marc de la Llei d'universitats de Catalunya (LUC), expliquen des de la Secretaria d'Universitats i Recerca.

+info: http://serrahunter.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada