divendres, 28 d’abril del 2017

Un atles publicat per la CE il·lustra modes de gestió urbana de l'aigua arreu del continent

És un resultat de BlueSCities, projecte finançat per Horitzó 2020


Portada de l'atles / CE
La Comissió Europea (CE) ha publicat ahir, en anglès, un atles de la gestió urbana de l'aigua a Europa: és la primera vegada que es fa aquest tipus de publicació i demostra que les diferents alternatives de gestió de l'aigua i d'altres factors, com ara el canvi climàtic, la gestió dels residus o fins i tot les nostres preferències alimentàries, tenen una incidència en la sostenibilitat a llarg termini dels recursos hídrics a les ciutats europees. Aquesta obra, titulada Urban Water Atlas for Europe, il·lustra el rol de l'aigua a les ciutats del continent i ofereix a la ciutadania, a les administracions locals i als experts de l'àmbit, informació relacionada amb les bones pràctiques i els avenços que poden contribuir a garantir que s'utilitzi i s'estalviï aigua d'una manera més eficient i més sostenible. L'atles, que es pot descarregar gratuïtament en format PDF o bé sol·licitar-ne la versió impresa i de pagament, també vol fer canviar maneres de pensar que consideren que l'aigua és un recurs gratuït i il·limitat. La publicació, que inclou fitxes informatives sobre la gestió de l'aigua a diverses ciutats i regions europees així com una sèrie d'exemples de fora del continent, és un dels resultats de BlueSCities, projecte finançat per Horitzó 2020, el programa de recerca i innovació de la Unió Europea (UE).

"L'escassetat d'aigua afecta més del 10 % de la població europea. Per a fomentar una gestió de l'aigua innovadora i assumible per l'opinió pública, cal que tothom tingui accés als coneixements científics i tecnològics. L'atles de la gestió urbana de l'aigua a Europa inclou informació científica i tecnològica molt intuïtiva perquè tothom pugui entendre el que està en joc i actuar en conseqüència. Es tracta d'un altre exemple excel·lent de com el Centre Comú de Recerca ofereix solucions als reptes a què han de fer front els ciutadans europeus i l'espai on viuen", ha declarat ahir mateix, en paraules recollides en una nota informativa de la CE, el comissari d'Educació, Cultura, Joventut i Esport i responsable del Centre Comú de Recerca de la CE, Tibor Navracsics. "L'aigua és un recurs insubstituïble, però només és renovable si es gestiona bé. Tres de cada quatre ciutadans europeus viuen a ciutats que no tenen cap altra alternativa que fer una bona gestió de l'aigua per no malbaratar-la. Una bona gestió de l'aigua també és fonamental per a complir els objectius de l'Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible tant dins, com fora de la UE", ha declarat també ahir en paraules reproduïdes a la mateixa nota informativa, el comissari de Medi AmbientAfers Marítims i Pesca, Karmenu Vella.

+info: http://ec.europa.eu/barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada