diumenge, 27 de setembre del 2015

La Comissió Europea inicia 40 procediments d'infracció perquè funcioni el sistema comú d'asil

Un total de 40 procediments d'infracció s'han iniciat dimecres passat per part de la Comissió Europea contra un gran nombre d'Estats membres de la UE pel fet que aquests no han respectat plenament el sistema europeu comú d'asil: concretament Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Estònia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, Països Baixos, Polònia, Portugal, República Txeca, Romania i Xipre. D'acord amb el segon paquet d'aplicació de l'Agenda Europea sobre Migració, la Comissió Europea està intensificant els seus esforços per tal de garantir la plena aplicació de la legislació europea en matèria de migració i asil; en aquest sentit la Comissió Europea vol comprovar especialment que s'estiguin aplicant correctament els actes legislatius europeus que tinguin a veure amb la tramitació justa, diligent i de qualitat de les sol·licituds d'asil (Directiva sobre procediments d'asil), que a tota la UE s'estiguin respectant les condicions d'acollida, com ara l'allotjament, dels sol·licitants d'asil (Directiva sobre les condicions d'acollida) i que s'estiguin especificant els motius que donen dret a rebre protecció internacional (Directiva sobre els requisits de l'asil).

Les cartes d'advertiment són la primera etapa d'un procediment d'infracció. Un cop rebudes, els Estats membres disposen de dos mesos per respondre-hi i, si no ho fan, per comunicar a la Comissió Europea les mesures nacionals que hagin pres per transposar la legislació europea al seu ordenament jurídic. Si la Comissió Europea no rep cap resposta satisfactòria o cap comunicació sobre les mesures adoptades pels Estats membres, pot remetre'ls-hi un dictamen motivat, que és la segona fase del procediment d'infracció. Un cop rebut el dictamen motivat, els Estats membres disposen de dos mesos per respondre‑hi i comunicar a la Comissió les mesures que hagin adoptat per transposar la legislació europea al seu ordenament jurídic o per adaptar el seu ordenament jurídic a la legislació europea. En cas contrari, la Comissió pot decidir portar-los al Tribunal de Justícia Europeu i, si no han comunicat les mesures nacionals de transposició, pot proposar a aquest Tribunal la imposició de sancions financeres d'acord amb l'article 260, apartat 3, del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

Un vídeo en relació a l'Agenda Europea sobre Migració / EC

+info: http://ec.europa.eu/barcelona

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada