dilluns, 12 de gener del 2015

Mollet del Vallès fa balanç de les trobades de les comissions d'impuls del Pla Estratègic

Durant el mes de desembre, les tres comissions d'impuls del Pla Estratègic Mollet 2025 s'han reunit per tal d'avaluar i impulsar aquest Pla. Les comissions d'impuls estan formades per persones expertes en cadascun dels àmbits de les tres línies estratègiques: ciutat cívica i educadora; cooperació i desenvolupament territorial; i activitat econòmica. El treball de cada comissió és semestral i han de fer un seguiment continuat de les accions que es fan per desplegar el Pla Estratègic. A més, les comissions també han d'aportar iniciatives d'èxit i innovadores que s'hagin provat a altres poblacions i països i que puguin ser útils a la nostra ciutat.

Trobada de la comissió d'impuls sobre
activitat econòmica / AJ. MOLLET DEL VALLÈS
Cadascuna de les comissions d'impuls es reuneix dos cops l'any. La primera trobada té lloc durant el primer trimestre i serveix per avaluar l'aplicació del Pla Estratègic respecte l'any anterior. La segona trobada, que s'ha produït al desembre, serveix per debatre i fer propostes sobre l'estat de la ciutat a partir de la publicació de l'anuari Perfil de la Ciutat, així com altres documents d'entitats com ara l'Associació Àmbit B30 i de la Xarxa C-17, dos organismes supramunicipals de col·laboració territorial. Les diferents comissions d'impuls van destacar la bona percepció del treball que es fa des de l'Àmbit B30, sobretot pel que fa a la col·laboració dels sectors públic i privat i els centres de recerca, però també van mostrar la seva preocupació per les dades del Perfil de la Ciutat en els aspectes socials.

+info: http://www.molletdelvalles.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada