dissabte, 3 de gener del 2015

La Generalitat aprova el Decret que regula l'activitat artesanal a Catalunya

El consell executiu de govern ha aprovat, aquest passat dimarts, el Decret que regula l'activitat artesanal a Catalunya: aquesta regulació vol atendre les necessitats del sector, aprofundint en la seva modernització i l'adequació al context actual de competitivitat i a les noves demandes del mercat. Amb el decret es configura un marc normatiu adequat i actualitzat que permet instrumentar mesures per acreditar, fomentar i promocionar les empreses artesanes, vetllar per seu prestigi i per la qualitat del producte artesanal, sostenir la seva producció i fomentar el desenvolupament d'aquest sector en expansió a nivell nacional i internacional. Les necessitats actuals de l'artesania catalana requereixen un impuls que permeti assolir un producte artesà de qualitat i rendible que mantingui la seva identitat i el seu valor patrimonial. Per tal d'aconseguir-ho, cal actualitzar un marc normatiu que faci possible racionalitzar l'ordenació del sector i, a la vegada, impulsar la participació de les institucions i associacions professionals i de la societat en general. Aquest decret refon en una única norma actualitzada la regulació de l'activitat artesanal a Catalunya fins ara recollida al Decret 252/2000 de 24 de juliol, i en l'Ordre de 25 de juliol de 2000 de desplegament d'aquest decret.

Peces d'artesania elaborades
amb vidre/ GENCAT.CAT
El decret regula l'activitat artesanal artística i d'ofici que es desenvolupi a Catalunya, excloent l'artesania alimentària, l'artesania de serveis i la producció mecanitzada. Entre les novetats  es regula el Carnet d'Artesà/ana com una acreditació voluntària expedida per la Generalitat que reconeix el domini tècnic, de qualitat i de disseny de la persona que desenvolupa una producció artesanal. Es distingeix entre Carnet d'Artesà/ana professional (per a qui s'hi dedica professional) i Carnet d'Artesà/ana cultura (per a qui no exerceix professionalment cap activitat productiva i comercial d'oficis artesans). Així mateix, el mestratge en aquestes dues modalitats es reconeix en sengles Diplomes de Mestre o Mestra Artesà professional, i de Mestre o Mestra Artesà cultural, que atorga anualment la Generalitat, a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM), prèvia convocatòria pública. Així mateix, es creen els Premis Nacionals d'Artesania amb l'objectiu d'incrementar el prestigi de l'activitat artesanal en la societat, i donar visibilitat a l'artesania en el conjunt de l'activitat creativa i productiva. Es convocaran anualment i distingiran a les persones i empreses que hagin destacat en la producció, disseny, qualitat, formació, promoció comercialització o difusió de l'artesania catalana.

Amb la finalitat de promoure la comercialització de l'artesania catalana es crea un Distintiu per als establiments de venda d'artesania catalana, que garanteixi als consumidors que estan adquirint autèntica artesania catalana. També es crea el Distintiu de producte D'A, que acredita que els productes són elaborats artesanalment mitjançant els processos propis del seu ofici, produïts a Catalunya. D'altra banda, per tal d'activar i promoure els territoris i la seva artesania, el decret contempla la declaració de Zones d'oficis Singulars de Catalunya, en àrees geogràfiques que disposin d'un mínim de cinc tallers artesans on es desenvolupin oficis artesans propis relacionats amb el territori, el procediment i el producte. En aquest mateix sentit, es preveu també la declaració de Punts d'Interès Artesanal, en aquell municipi o àrees d'un municipi on es doni una concentració d'un mínim de cinc tallers artesans o tingui una llarga tradició artesanal. Així mateix, es reconeix la Setmana d'Artesania de Catalunya, destinada a promoure la comercialització dels productes artesans catalans,  la consolidació d'un espai de venda i un saló de referència del sector artesà a nivell internacional.

El decret classifica el conjunt de l'activitat artesanal en un repertori que identifica 14 famílies d'oficis / GENCAT.CAT

+info: http://www.gencat.cat/empresaiocupacio

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada