dissabte, 28 de juny del 2014

La Diputació de Barcelona presenta un Programa amb 50 milions d'euros per a petits municipis

El president de la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve, i el vicepresident tercer, Joaquim Ferrer, han presentat aquest dijous passat el nou Programa de suport a les inversions locals, dotat amb 50 milions d'euros, que enguany prestarà una atenció especial als petits municipis, corregint a l'alça el càlcul de distribució dels fons de prestació i posant en funcionament un servei d'assessorament i interlocució directa. El president Esteve ha informat que el programa, aprovat el mateix dijous a la Junta de Govern de la corporació per unanimitat de tots els grups polítics, "vol ser una resposta eficaç i ràpida a la insuficiència financera derivada del context de crisi", i que per això es desglossa en dues vies: "el suport a les inversions financerament sostenibles, en compliment del que determina la llei estatal, dotat amb 35 milions d'euros, i el suport a la prestació adequada de serveis públics locals, a lliure disposició  dels municipis, amb 15 milions d'euros". Per la seva banda, el vicepresident Ferrer ha afegit que el programa "preveu donar suport específic als municipis de menor població, a través de l'aplicació d'un factor de correcció a l'alça en el càlcul del repartiment dels fons de prestació, que es basa en distribuir 950.000 euros entre els ens destinataris que tinguin una població de fins a 1.000 habitants".

Joaquim Ferrer i Salvador Esteve explicant el Programa / DIBA
El repartiment de l'import total del Programa es farà a partir de l'indicador de població assignant un import mínim a cada ens destinatari, en funció del tram a què pertany. Concretament, per als municipis d'a partir de 120.001 habitants, s'hi destinarà 1.100.000 euros; per als de 65.001 a 120.000 habitants, 375.000 euros; per als de 15.001 a 65.000 habitants, 250.000 euros; per als de 5.001 a 15.000 habitants, 125.000 euros; per als de 1.001 a 5.000 habitants, 62.500 euros; i per als de fins a 1.000 habitants, 25.000 euros. Pel que fa al tipus de despeses que poden acollir-se al Programa són l'ordenació del trànsit i de l'estacionament, parcs i jardins, la protecció del patrimoni històric-artístic, energia i comerç, la promoció turística, la investigació científica, la societat de la informació, entre d'altres de similars. En relació al fet que el 30% dels municipis de la demarcació de Barcelona no arriben al miler d'habitants, Joaquim Ferrer ha aclarit que "no disposen de recursos tècnics i jurídics suficients". Salvador Esteve ha afegit que "aquests municipis se senten indefensos davant de l'aplicació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL)", dificultat que s'intenta pal·liar, segons ha explicat tot seguit Ferrer, amb la posada en funcionament d'una oficina d'atenció especial, una finestreta única presentada el mateix dijous al vespre a Rupit i Pruit, amb la qual cosa es facilitarà la interlocució i la comunicació amb els responsables de les polítiques de suport als governs locals de les quals es poden beneficiar. Tant Esteve com Ferrer han remarcat l'esforç de la Diputació de Barcelona per tal de dotar amb el màxim de recursos la línia de suport a la prestació de serveis públics locals, "perquè volem garantir l'autonomia local" tot i que, en compliment de la LRSAL, aquesta només pot suposar el 30% del Programa.

+info: http://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada