divendres, 13 de juny del 2014

Es presenten tres escrits d'al·legacions a l'Estudi sobre perllongament de vies dels FGC a Sabadell

L'Associació de Veïns de Gràcia (AVG), Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) de Sabadell i Entesa per Sabadell (ES) ha presentat a finals del mes passat les respectives al·legacions a l'Estudi informatiu sobre el perllongament del soterrament de la línia dels FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al Passeig de Can Feu. Aquest estudi, publicat a finals de març i que aborda la situació sobre la qual va informar TITULARS.CAT (bloc del 27/01/2014), analitza dues alternatives i es decanta per una solució basada en la denominada Alternativa 1, amb la qual es manté la mateixa implantació en planta que tenen les vies actualment i només en varia la rasant, de manera que durant la seva execució és necessari expulsar els trens fora de la traça actual per una via provisional exterior. No obstant, al document es puntualitza que si l'escenari de l'execució de les obres, dintre d'aquesta alternativa, és el denominat Escenari A (obres de soterrament simultàniament a les obres del perllongament de la línia) llavors el Pressupost d'Execució Material (PEM) ascendeix a la quantitat de 28.199.527,47 euros; mentre que si  l'escenari és el B (executar el nou soterrament posteriorment, amb el perllongament ja en funcionament) la quantitat final arribaria a 30.078.078,90 euros.

Pel que fa a les al·legacions de l'AVG, es mostren partidaris de l'Alternativa 1 i l'Escenari A, tot demanant diligència, eficiència i rendibilitat social, alhora que demanen una solució per al tall del pas soterrat de vianants entre els Carrers de Cèsar Torres i Júpiter, el qual consideren que, en una primera fase, pot mantenir-se obert en una priimera fase i, en una segona fase, amb un traçat simètric; també demanen una altra geometria que no generi nous pendents forts a l'àrea dels Carrers Playà i Lawton; i finalment que es pugui desplaçar la sortida d'emergència prevista al Carrer Lawton. En relació a les al·legacions d'ICV, també s'escull l'Escenari A de l'Alternativa 1, i es recalca la demora de pràcticament quatre anys en la publicació de l'Estudi des que GISA va adjudicar a Tec-Cuatro, S.A. la seva redacció, i considera oportú que hi hagués una explicació en aquest sentit; a més, es destaca que que GISA ja va redactar l'any 2010 un primer informe que no consta en la documentació sotmesa a informació pública, la qual cosa limita l'accés a dades rellevants; ICV també demana la creacó d'una Comissió Cívica amb representants del veïnat i associacions de Sabadell per tal de poder participar en el seguiment d'aquest projecte. ES considera a les seves al·legacions que totes dues alternatives considerades al l'Estudi són cares i tècnicament poc adequades perquè plantegen uns pendents molt significatius i sobtats; en aquest sentit reclama que que s’estudiïn altres solucions tècniques i altres escenaris que facin efectiva aquesta simultaneïtat d’execució, concretament apostaria per construir un nou pont ferroviari a una cota inferior a l'actual, tot mantenint una cota inferior en tot el recorregut des de la sortida del túnel en execució.


L'Estudi informatiu sobre el perllongament del soterrament de la línia dels 
FGC a Sabadell des de la Rambla Ibèria fins al Passeig de Can Feu / GENCAT.CAT


+info: http://www.gencat.cat/territori

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada