diumenge, 23 de febrer del 2014

L'Associació Andi Down Sabadell rep 14.000 euros de l'Obra Social "la Caixa"

El projecte que ha impulsat l'associació sabadellenca Andi i que porta per títol 'Esqueix, Inserció Laboral a l'emprea ordinària' ha rebut una ajuda per valor de 14.000 euros de l'Obra Social "la Caixa". Segons ha informat aquest dijous la mateixa Obra Social "la Caixa", aquest projecte forma part dels 39 seleccionats a la província de Barcelona, on aquesta obra social ha concedit ajudes per valor de 972.990 euros mitjançant la Convocatòria d'Insesrció Sociolaboral, destinada a l'ocupabilitat de persones en risc o situació d'exclusió social. La selecció dels projectes s'ha fet a partir de criteris d'avaluació que han tingut molt en compte aspectes com la cerca de l'eficiència social a través de l'aprofitament de recursos comunitaris i la coordinació amb altres entitats socials; el suport de les institucions públiques; la complementarietat i les sinergies entre entitats socials; el foment i la participació del voluntariat; la viabilitat i sostenibilitat econòmica del projecte; i la qualitat del projecte en el disseny d'objectius, acitivitats i definició de resultats esperats de la interveció social.

Andi Down Sabadell és una associació sense ànim de lucre formada per pares i mares d'infants amb síndrome de Down i altres discapacitats similars. El seu objectiu és donar als infants i joves afectats per aquesta síndrome una vida el més normalitzada possible, dintre de les possibilitats de cadascun; i també que tinguin l'opció d'anar a l'escola ordinària, gaudir dels esplais, tenir amistats, feina, habitatge, parella; així com de proporcionar-los els suports que els calguin. Pel que fa al Programa d'Ajuts a Iniciatives Socials de l'Obra Social "la Caixa", s'ha diversificat enguany en cinc convocatòries: Promoció de l'Autonomia i Atenció a la Discapacitat i a la Dependència; Habitatges Temporals d'Inclusió Social; Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social; Inserció Sociolaboral; i Projectes d'Acció Social i Interculturalitat. A més d'aquestes iniciatives, "la Caixa" disposa d'altres línies d'actuació per tal d'impulsar actuacions destinades a cobrir diferents carències i problemàtiques socials, com per exemple: la prevenció del consum de drogues, l'accés a l'habitatge, el foment del voluntariat, la concessió de microcrèdits o la cooperació internacional. L'enitat financera i la seva obra social completen els seus objectius socials essencials amb el suport a l'educació, la investigació, la conservació del medi ambient i la divulgació de la cultura.

Lluís Duarte, director de l'oficina 27 de "la Caixa" a Sabadell (esquerra)
 i Dolors Pallars, presidenta d'Andi (dreta) / LA CAIXA

+info: https://obrasocial.lacaixa.es

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada