dijous, 3 de febrer del 2022

L'any passat mostra a preus corrents un augment de l'1% a l'IVGS català

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat a preus corrents un 1% l'any passat respecte al 2020: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès avui. Per grups de productes, les vendes dels no alimentaris mostren un augment del 4,1%, mentre que han disminuït en un 1,8% les d'alimentació.

A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS català mostra una disminució del 3,2% en mitjana anual, que reflecteix l'augment sostingut dels preus a partir del mes de març: per grups de productes, les vendes dels no alimentaris han disminuït un 2,4%; les d'alimentació, un 3,6%. Al desembre, a preus corrents, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'esmentat índex, que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, mostra una variació interanual del 0,4%; al mes de desembre, la disminució de l'IVGS català a preus constants és del 7,3% interanual.

Variació anual de l'IVGS de Catalunya: 2011 a 2021. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada