dijous, 22 d’agost del 2019

Nova depuradora substituirà l'actual del Botarell

Actual depuradora del Botarell / ACA
Per tal de millorar el sanejament de les aigües residuals del Botarell, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, procedirà a la construcció d'una nova depuradora que substituirà l'actual: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès dimecres de la setmana passada. S'ha iniciat la licitació del contracte per a executar les obres d'ampliació i garantir el funcionament de la planta durant un any, amb un pressupost de 2,7 milions d'euros; es poden presentar ofertes fins al 16 de setembre i el contracte durarà 2 anys i 10 mesos a partir de l'adjudicació i la signatura del mateix.

La nova depuradora, sempre segons la referida nota informativa de l'ACA, serà de tipus compacte, amb tractament de fangs activats d'aireació prolongada i reducció de nutrients. La planta tindrà una capacitat per a tractar un cabal de 326 m³/dia, l'equivalent a una població de 2.000 habitants, metre que l'actual depuradora que saneja les aigües residuals del municipi té capacitat per a 200 m³/dia, una població equivalent de 800 habitants; la nova depuradora garantirà, doncs, les necessitats de sanejament actuals i futures, tenint en compte que el municipi ha doblat la seva població en els darrers 20 anys. Tot i que una mica més allunyada del nucli de població, la nova planta estarà ubicada a prop de la depuradora actual i, així, s'aprofitarà part de les infraestructures de sanejament en alta com els col·lectors o les estacions de bombament. La planta retornarà les aigües degudament tractades al Barranc de l'Empedrat, garantint una millora de la qualitat ambiental d'aquest curs fluvial.

+info: http://aca.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada