divendres, 12 d’abril del 2019

Mataró ja disposa del Pla de Mobilitat Urbana

Un plànol del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Mataró el Pla de Mobilitat Urbana, un treball que defineix les línies d'actuació que han d'ordenar la mobilitat per als propers anys al municipi, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat més sustentable, eficient, segura, saludable i equitativa: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. El Pla fixa una seixantena de propostes orientades a afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l'ús de la bicicleta i el transport públic, així com a la utilització racional del vehicle privat i fer més compatible l'oferta d'aparcament.

Aquest treball també proposa una distribució més àgil i ordenada de les mercaderies, una millora de la seguretat viària i una disminució dels nivells de contaminació. Del conjunt de mesures recollides en el referit pla de la Diputació de Barcelona, destaca la proposta de creació d'un conjunt d'eixos cívics de connexió dels barris amb el centre i l'estació de ferrocarril, eixos que hauran de comptar amb uns estàndards òptims de qualitat per al vianant i que s'hauran de completar amb la creació d'una xarxa de camins escolars segurs. A escala de tota la ciutat, també es proposa l'ampliació de voreres de la xarxa principal de vianants, així com accions per a la millora de les connexions amb els municipis de l'entorn, tant per a vianants com per a ciclistes.

Un altre plànol del Pla de Mobilitat Urbana de Mataró / DIBA

+info: https://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada