diumenge, 21 d’abril del 2019

L'ICEH català ha tornat a disminuir un 0,2% en el darrer registre de l'evolució trimestral

Variació percentual trimestral de l'ICEH el 2n trimestre
d'enguany: total i per sectors / IDESCAT; INE
Mentre que en el conjunt de l'Estat l'Índex de Confiança Empresarial Harmonitzat, l'ICEH, ha augmentat un 0,3% en el segon trimestre d'enguany respecte del primer trimestre també d'enguany, a Catalunya ha disminuït un 0,2%: ho ha comunicat l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès divendres de la setmana passada. Aquesta disminució a Catalunya, que és de la mateixa intensitat que la ja registrada el trimestre anterior en relació a la qual cosa va informar TITULARS.CAT (bloc del 18/01/2019), s'explica per la davallada de la confiança empresarial del comerç, un ‑3,5%, i de la construcció, un -1,7%. En canvi, es produeix una millora de la confiança en els sectors de la indústria, un 2,7%, i l'hostaleria i transport, un 0,2%, mentre que en la resta de serveis es manté estable.

S'observa, per grandària d'establiment, una millora de la confiança dels establiments de 200 a 999 assalariats, un 2,1%, seguits dels de 1.000 o més assalariats, un 1,5%, i dels de menys de 10 assalariats, un 0,1%. En canvi, els establiments de 10 a 49 assalariats i de 50 a 199 assalariats mostren una disminució de la confiança empresarial, en concret, ‑1,4 i -1,2% respectivament. Les demarcacions de les cambres de comerç de Tarragona i de la Cambra de Barcelona mostren un empitjorament de la confiança empresarial, registrant un -2,1% i un -0,6%, respectivament; d'altra banda, hi ha una millora de la confiança empresarial a les cambres de Girona, en un 1,1%, i a la resta de cambres de Barcelona, en un 0,6%, mentre que les cambres de Lleida es mantenen estables. Comparat amb el mateix trimestre de l'any anterior, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'ICEH català disminueix un 2,1%: la confiança empresarial empitjora a tots els sectors, encapçalats pel comerç, que registra un -4,1%, i la indústria, un -3,9%.

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada