divendres, 2 de novembre del 2018

Castellar del Riu rep el seu Catàleg de Camins Municipals

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Castellar del Riu el Catàleg de Camins del municipi, ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquest catàleg planteja la definició del conjunt de vials del municipi a partir de diferents paràmetres com la geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm. En aquest estudi s'han inventariat 12 camins que sumen un total de 27,08 km.

El Catàleg fixa un resum de les característiques de cada camí, amb un plànol de situació a escala 1:5.000 en el qual es defineix el seu traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables, així com un recull fotogràfic. Els camins inclosos en el Catàleg s'han seleccionat d'acord amb les indicacions de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona i també les del mateix Ajuntament de Castellar del Riu: a partir d'aquesta informació de base es va realitzar un treball de camp, amb visita a tots els camins i recollida de les dades descriptives per al seu posterior processament informàtic amb la creació d'un SIG, Sistema d'Informació Geogràfica, dels camins.

Imatge de Castellar del Riu proporcionada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada