divendres, 29 de juny del 2018

Més d'un document de voluntats anticipades registrat cada hora a Catalunya l'any passat

L'any passat es va registrar de mitjana a Catalunya més d'un document de voluntats anticipades (DVA) cada hora: 25 de mitjana diària; ho ha comunicat el Departament de Salut de la Generalitat mitjançant una nota informativa que ha emès ahir en base a dades de l'Informe sobre el Registre de voluntats anticipades, document del propi Departament de Salut i datat a mes de gener d'enguany. Concretament, l'any 2017 es van registrar 9.251 DVA, l'11% de tots els registrats, la qual cosa significa que ha augmentat encara més la tendència que se seguia des del 2007, quan la mitjana de documents registrats cada dia era d'una vintena.

Des de juny del 2002, quan el Departament de Salut va posar en funcionament el Registre de voluntats anticipades, fins al 31 de desembre de 2017 el total de DVA dipositats no ha deixat de créixer any rere any fins depassar els 84.100 l'any passat: aquesta tendència apunta a què, per a determinats sectors de la ciutadania, la realització del document de voluntats anticipades ha deixat de ser un fet excepcional. Amb el DVA les persones deixen per escrit les instruccions quant a intervencions i tractaments mèdics que desitgen rebre si una malaltia física o psíquica els impedeix manifestar la seva voluntat: per exemple, són voluntats expressades habitualment que no es prolongui la vida de manera artificial, no rebre tractaments de suport ni teràpies poc contrastades, o no ser traslladat de lloc de residència en l'últim tram de vida; també es pot manifestar el desig de fer donació d'òrgans. El DVA serveix en definitiva per a orientar la pràctica respectuosa dels professionals sanitaris com per a dissipar els dubtes i les angoixes dels familiars de les persones que formalitzen aquest document.

Evolució del nombre de DVA vigents des de juny de 2002 a desembre de 2017 / DEP. SALUT
(INFORME SOBRE EL REGISTRE DE VOLUNTATS ANTICIPADES. GENER 2018)

Un document de voluntats anticipades / DEP. SALUT

+info: http://salutweb.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada