dilluns, 7 de maig del 2018

Catalunya dóna impuls a la implantació del cabal ecològic als seus rius

Riu Ter aigua avall de la presa de Susqueda / ACA
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) implantarà, a partir de l'1 de juny, l'obligatorietat d'alliberar cabals de manteniment, també anomenats ambientals o ecològics, en el 50% dels rius de les conques internes, seguint amb les directrius que marca l'actual planificació hidrològica catalana per al període comprès entre el 2016 i el 2021 i en línia amb els objectius de la Directiva Marc de l'Aigua 2000/60/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2000: ho ha fet saber la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès dijous passat. La implantació serà progressiva i farà possible que en l'horitzó 2018-20, s'hagi de respectar obligatòriament un cabal ecològic en el 100% dels cursos fluvials catalans: aquest impuls que es dóna des d'enguany forma part dels objectius estratègics de la planificació dels recursos hídrics i, segons remarquen fonts de l'ACA a la referida nota, "suposarà un pas molt important en la millora de l'estat ecològics dels rius, tal com preveu la Directiva".

Riu Llobregat en el seu tram final / ACA
Els cabals de manteniment són el volum d'aigua que es deixa de manera constant en el riu, amb l'objectiu de garantir el bon funcionament dels ecosistemes vinculats al medi hídric. Per tant, aquest cabal ha de ser compatible amb la resta de demandes ordinàries dels cursos fluvials, com són els usos domèstics, els industrials i els agrícoles. Concretament, sempre segons la informació que proporciona l'ACA a la referida nota informativa, en el Sistema Ter-Llobregat s'ha fixat el cabal del riu Ter, que s'haurà de respectar en tot moment, en tres trams: al Pasteral el cabal que oscil·larà entre l'1,77 i els 2,22 m³/s, al seu pas per Girona entre 3 i 3,55 m³ /s i a la seva desembocadura a Torroella de Montgrí entre els 2,64 i els 4,29 m³/s. Pel que fa al Llobregat, aquest haurà de portar un cabal a la sortida de la Baells entre els 0,6 i els 0,9 m³/s, mentre que el seu afluent, el Cardener, haurà de dur entre 0,45 i 0,56 m³/s a la sortida de Sant Ponç. En relació amb el riu la Muga, el seu cabal a Pont de Molins haurà d'oscil·lar entre els 173 i els 259 l/s, mentre que el riu Foix, a la sortida de l'embassament, haurà de ser d'entre 37 i 51 l/s.

+info: http://aca-web.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada