dilluns, 22 de desembre del 2014

La BV-2041 és per tercer any seguit el tram de carretera amb més risc d'accident a Catalunya

El RACC, juntament amb altres automòbils clubs europeus membres de la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA), ha participat novament en l'elaboració de l'estudi d'avaluació de carreteres EuroRAP: respecte el trienni passat, són 5 els trams que enguany repeteixen dins d'aquest llistat, destacant el tram BV-2041 que no varia la seva posició dins la taula, tot mantenint-la per tercer any consecutiu. Dels deu trams amb més risc d'accident, tres pertanyen a vies de la xarxa bàsica de carreteres, quatre pertanyen a la xarxa comarcal i la resta a la xarxa local. Dels 10 trams d'alt risc de la llista, 7 pertanyen a la província de Barcelona i els altres 3 a la província de Girona.  L'estudi, segons ha informat el RACC dijous passat, ha analitzat per 13a vegada l'accidentalitat a la xarxa viària catalana, amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit, la Diputació de Barcelona i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. D'entre les conclusions també destaquen les dades següents: el risc de patir un accident greu o mortal es manté estable a les carreteres catalanes en l'últim trienni (disminució del 0,1%); a la xarxa analitzada per EuroRAP (53% quilòmetres i 90% mobilitat de Catalunya) queda un 17% dels trams on el risc de patir un accident greu o mortal és 'molt alt' (1076 km), també queda un 15% dels trams on el risc és 'alt' (975 Km) d'acord amb el nou barem de mesura del risc; la demarcació amb major percentatge de km de risc 'alt' i 'molt alt' és Lleida amb un 36,5%, mentre que Tarragona és la que menys en té amb un 20,7%; la disminució del risc passa per actuar sobre tres factors: infraestructura, conductor i vehicle; els trams de major risc pels conductors es presenten de forma sistemàtica en vies de calçada única, amb intensitats de trànsit mitjanes o baixes.

EuroRAP és un consorci europeu que relaciona l'accidentalitat (morts i ferits greus) que es dóna en un tram concret amb la seva intensitat mitjana de trànsit diari (IMD). L'estudi persegueix la millora de la seguretat viària en carretera i a Catalunya es publica des del 2002. EuroRAP ha adaptat la metodologia d'anàlisi que han creat els tres països líders en l'estadística de seguretat viària a Europa: Gran Bretanya, Suècia i Holanda. De fet, des del 2002 més de 25 països europeus l'han aplicat per analitzar les seves carreteres, i fins i tot es realitzen estudis als Estats Units i Austràlia amb els mateixos criteris d'EuroRAP. Enguany, EuroRAP ha redefinit el nivell de risc per adaptar-lo a l'objectiu europeu de reducció del 50% la mortalitat per accidentalitat de trànsit per al 2020 i, per tant, redueix a la meitat el barem de les bandes de risc. Aquesta mesura, permet redefinir el nivell de risc d'acord amb els objectius actuals, en comptes de continuar mesurant el risc amb barems definits fa 14 anys. EuroRAP indica el risc d'un conductor de patir un accident mortal o greu en un tram concret de carretera, en funció de la longitud de la via i de la intensitat mitjana de trànsit que registra. D'aquesta manera, s'estableix una classificació dels trams en funció del risc potencial que té un conductor de patir un accident quan circula per ells. EuroRAP analitza la distribució de l'accidentalitat que es produeix a les carreteres catalanes, assenyalant els trams de via on hi ha una concentració més elevada d'accidentalitat per quilòmetre. En aquesta línia, EuroRAP també analitza la concentració d'accidents de moto i ciclomotors per quilòmetre. L'objectiu final de l'estudi, en definitiva, és que l'usuari disposi d'una guia de risc de la carretera per on circula, perquè pugui adaptar la seva conducció a les condicions de la via.

Els 10 trams de la xarxa viària catalana amb més risc d'accidentalitat (2011-2013): es tenen en compte els trams d'IMD>5.000, long.>5km i sense Acc. MiFG els dos últims anys. *Mitjana Acc. MiFG= Mitjana anual d'accidents mortals i greus / EURORAP

Els 10 trams de la xarxa viària catalana amb menys risc d'accidentalitat (2011-2013): es tenen en compte els trams d'IMD>5.000, long.>5km i sense Acc. MiFG els dos últims anys. *Mitjana Acc. MiFG= Mitjana anual d'accidents mortals i greus / EURORAP

Els 10 trams de la xarxa viària catalana amb més concentració d'accidents a Catalunya (2011-2013): *Acc. MiFG/km= Mitjana anual d'accidents molrtals i greus dividit per la longitud del tram / EURORAP

Mapa del risc d'accidentalitat en la xarxa primària de carreteres a Catalunya (2011-2013) / EURORAP

+info: http://www.eurorap.org

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada