divendres, 26 de juliol del 2013

Un nou estudi analitzarà l'ecologia del senglar i la seva distribució en ambients mediterranis

El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, el diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Puigdollers, i el rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Ferran Sancho, han signat dimarts d'aquesta setmana un conveni que permetrà desenvolupar l'estudi de l'ecologia del senglar (Sus scrofa) i la seva distribució en ambients mediterranis. D'aquesta manera es preveu millorar la gestió de la superpoblació d'aquest animal. A l'acte, ha assistit també una representació del Patronat de la Fundació Aigües de Terrassa, que properament s'adherirà al conveni. Les parts signants del conveni, que tindrà una durada de dos anys, es comprometen a cercar els mitjans necessaris i els recursos materials, humans i econòmics per al desenvolupament i l'execució correctes de l'estudi. A més, els organismes signants del conveni ja estan col·laborant des de l'any 2007 en diversos estudis sobre la dinàmica poblacional del senglar al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac i amb la Generalitat de Catalunya en l'estudi sanitari d'aquesta espècie arreu del territori català. Així per exemple, senglars capturats i marcats en l'àmbit del parc s'han pogut localitzar a comarques com el Berguedà o a la Noguera. Es tracta d'una iniciativa similar a la impulsada a principis d'any per part de l'Ajuntament de Sant Cugat en col·laboració també amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i sobre la qual va informar TITULARS.CAT (bloc del 21/01/2013).

La Diputació de Barcelona es compromet, doncs, a posar a disposició del projecte i de la seva direcció científica, mitjançant el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, l'equip humà i el material tècnic de la seva propietat necessari per a la captura, el marcatge i el seguiment dels exemplars de senglar. A més, mitjançant el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, podrà aportar, en el futur, recursos econòmics per finançar part del projecte, d'acord amb la direcció científica i la comissió de coordinació i seguiment d'aquest conveni. Per la seva banda, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, mitjançant la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, es compromet a oferir el seu suport i col·laboració mitjançant el personal tècnic i els membres del cos d'Agents Rurals, i els mitjans materials de què disposen, amb la finalitat de poder realitzar les captures, les actuacions i el seguiment de les poblacions de porc senglar en el marc dels estudis ecològics elaborats en aquest projecte, d'acord amb la direcció científica i la comissió de coordinació i seguiment d'aquest conveni. El tercer signant del conveni, la UAB, mitjançant el Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge i del seu equip d'investigadors amb experiència avalada pels treballs desenvolupats en el camp del maneig de la fauna salvatge autòctona, es compromet a assumir la direcció científica i la coordinació tècnica de l'estudi, i també a elaborar un informe en finalitzar cada any amb els resultats obtinguts. La UAB es compromet també a fer la supervisió de les diferents fases de què consta i l'execució de les tasques que impliquin el maneig d'animals (captura, anestèsia, extracció de mostres...). Aprofitarà aquests estudis per dur a terme treballs de docència com ara tesis doctorals, treballs de recerca, etc. La UAB serà qui gestionarà els recursos econòmics i materials de les entitats públiques i privades que s'adhereixin al conveni marc.


Sancho, Pelegrí i Puigdollers, signant el conveni / GENCAT.CAT


+info: http://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada