divendres, 5 de juliol del 2013

3.376 estudiants que van examinar-se de Matemàtiques a les PAU repeteixen la prova

Segons la Comissió no calia repetir la prova / GENCAT.CAT
Dels 10.380 estudiants que podien optar a repetir l'examen de Matemàtiques de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) 3.376 realitzaran de nou la prova avui. Aquesta xifra representa un 32,52% dels qui van fer l'examen el passat 12 de juny. La repetició d'aquest examen es farà de 17h a 18.30h en els Tribunals ubicats a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, i al Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). El dia que es va realitzar la prova de Matemàtiques de les PAU, va tenir lloc una incidència que va comportar la comunicació a tots els tribunals d’una modificació de l’enunciat de la primera pregunta de l’examen. L'expedient obert per part de la Secretaria d'Universitats i Recerca de la Generalitat va concloure que l'origen de la incidència va ser un error humà per la discrepància entre l’enunciat de l’examen i l’enunciat de les pautes de correcció. Els sistemes previstos de control es van mostrar deficients, segons el mateix informe, per detectar una errada d’aquesta naturalesa i també el protocol existent per a la resolució d’incidències durant la prova es va mostrar poc adequat. En aquest sentit l'expedient afirmava que no hi ha una constància fefaent que la comunicació de modificació de l’enunciat de l’examen ja distribuït als examinands arribés a tots els tribunals i a totes les aules en el mateix espai de temps.

Ateses les incidències que es van produir en l’examen de Matemàtiques i atès que no es pot establir amb total seguretat que no s’hagi produït cap perjudici a cap estudiant ni que la incidència no afectés a totes les aules de la mateixa manera, aquest expedient va determinar que la Comissió Coordinadora de les PAU prengués en consideració l’opció de repetir l’examen de Matemàtiques a aquells estudiants que així ho desitgessin. Per la seva banda, la Comissió Coordinadora, reunida en sessió extraordinària el passat 21 de juny, va manifestar que un cop iniciada la prova de Matemàtiques, el responsable de matèria va donar instrucció de corregir la notació d'una variable d'una equació de l'enunciat del problema 1 de l'examen i que aquesta instrucció es va comunicar als tribunals en un temps de raonable. En conseqüència la Comissió no considerava que, des del punt de vista acadèmic i del desenvolupament de les proves, calgués repetir l'examen de Matemàtiques. Tot i axí, s'ha donat finalment aquesta oportunitat a tots aquells estudiants que ho han sol·licitat, tenint en compte que aquell qui no es presenti a la prova d'avui quedarà sense qualificació i, per tant, si aquesta matèria està matriculada com a Fase general, no tindrà qualificació de les PAU i tampoc nota d'accés per a la universitat. En cas que s'hagi matriculat com a Fase específica, la matèria constaria com No presentada.+info: https://www.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada