diumenge, 14 de juliol del 2013

Sant Cugat crea un consell assessor per millorar la participació i transparència en urbanisme

El Consell Assessor d’Urbanisme Municipal (CAU) que ha creat l'Ajuntament de Sant Cugat neix amb la voluntat d’ampliar els drets de participació ciutadana i transparència en els procediments urbanístics de la ciutat així com en l’ordenació del territori i el seu impacte ambiental. Aquest obrirà una via complementària de participació, de caràcter més especialitzat i tècnic, com un òrgan local de caràcter consultiu i deliberatiu. La composició del consell és de caràcter mixt: integra representants polítics, així com professionals i especialistes de reconegut prestigi i experiència professional contrastada en l’àmbit de l’urbanisme a proposta de cada grup municipal. La seva estructura consta de quatre grans eixos: territori i desenvolupament urbà, mobilitat i infraestructures, medi ambient i sostenibilitat, i habitatge i qualitat de vida.

El CAU esdevé, doncs, un nou òrgan de participació sectorial de conformitat amb el que estableix la legislació urbanística a Catalunya. Té facultats informatives i deliberatives per a millorar els processos de participació en matèria urbanística. Entre les seves funcions, el Consell Assessor d’Urbanisme Municipal podrà formular propostes i alternatives de planejament, emetre informes i recomanacions sobre avantprojectes de planejament i gestió urbanística de la ciutat, sobre obra pública que afecti a Sant Cugat o sobre les al·legacions que presentin els ciutadans durant els períodes d’exposició pública. També podrà emetre informes i consideracions a iniciativa del propi Consell sobre les matèries de la seva competència: territori i desenvolupament urbà, mobilitat i infraestructures i habitatge i espai públic. Des de l'Ajuntament es destaca la seva voluntat "per un desenvolupament sostenible del territori en termes de sostenibilitat, mobilitat, recursos i tecnologia en tant que dinamitzadors de les millores socials i econòmiques de la població".



El CAU serà un òrgan de caràcter consultiu i deliberatiu / AJ. SANT CUGAT

+info: http://www.santcugat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada