dimarts, 23 de febrer del 2021

S'ha publicat l'aprovació definitiva del PEMV

Imatge facilitada a la nota informativa / GENCAT.CAT
Al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOGC, s'ha publicat divendres passat la resolució d'aprovació definitiva del Pla Específic de Mobilitat del Vallès, el PEMV, i el seu estudi ambiental estratègic, un cop completat el procés d'informació pública i tramitació ambiental. Aquest pla proposa una setantena d'actuacions encaminades a una mobilitat més sostenible, eficient i segura, amb la promoció del transport públic i dels modes no motoritzats com a peces cabdals.

El PEMV és fruit d'un treball en què han participat, a més de la Generalitat, administracions locals i comarcals, ens territorials i socials i també la ciutadania. Les actuacions proposades tenen com a objectiu afavorir la qualitat, connectivitat i equilibri territorial del sistema, augmentar l'ús del transport públic, reduir la congestió viària i incorporar les noves tecnologies en la gestió. Les propostes a executar tenen com a horitzó temporal l'any 2026 i estan valorades en prop de 2.500 milions d'euros.

+info: https://territori.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada