dijous, 23 de desembre del 2021

La població resident a Catalunya és de 7.739.758 persones a 1 de gener de 2021

La població resident a Catalunya a 1 de gener d'enguany és de 7.739.758 persones: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. Aquesta xifra representa un augment de 17.555 habitants respecte d'un any enrere.

La migració amb l'estranger ha sigut, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'únic component positiu del creixement de la població el 2020: 48.139 persones. En canvi, l'aportació del creixement natural ha estat de -21.320 persones; i de -8.971 persones la del saldo migratori amb la resta d'Espanya.

Components del moviment demogràfic: 2020, Catalunya / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada