diumenge, 16 d’agost del 2020

El passat juny ha reflectit a preus corrents una disminució interanual del 6,7% a l'IVGS català

Al juny, l'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha disminuït a preus corrents un 6,7% respecte al mateix mes de l'any passat i ha augmentat un 35,6% respecte al mes de maig d'enguany: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que el passat 31 de juliol ha emès. L'evolució interanual d'aquest índex ve motivada per una disminució del 20% de les vendes de productes no alimentaris i per un augment del 10,9% de les vendes d'alimentació.

En l'acumulat dels primers sis mesos de l'any, també a preus corrents i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, la variació interanual de l'IVGS català ha estat negativa, un -12,1%: aquesta davallada és deguda a les fortes disminucions que han hagut en les vendes de productes no alimentaris des que es va decretar l'estat d'alarma, un -30,7%, ja que les vendes acumulades d'alimentació segueixen mostrant una evolució positiva, un 11,5%. A preus constants, i per tant eliminant l'efecte dels preus, l'IVGS, índex que fa el seguiment de les grans superfícies no especialitzades amb una superfície de venda superior a 2.500 m² sense incloure les estacions de servei, mostra una disminució interanual del 6,3% al juny d'enguany: per grups de productes, les vendes d'alimentació han augmentat un 8,7%, mentre que han disminuït un 18% les de la resta de productes.

Variació interanual de l'IVGS de Catalunya: juny 2018 a juny 2020. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada