dimarts, 17 de març del 2020

45 nous municipis de Catalunya suggerits com a vulnerables per contaminació de nitrats

L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, proposa la designació de 45 nous municipis com a zones vulnerables per contaminació de nitrats, d'un total de 21 comarques: ho ha donat a conèixer la pròpia ACA mitjançant una nota informativa que ha emès el passat dia 4. Així mateix, ha suggerit mantenir en la mateixa situació la resta de localitats que fins ara estan incloses en zones vulnerables per aquest tipus de contaminació.

Amb les dades de seguiment dels darrers anys, els canvis han estat poc significatius en la qualitat de les aigües subterrànies respecte als nivells de nitrats. La revisió que ara es porta a terme és fruit dels resultats obtinguts a partir del darrer informe quadriennal per al període 2012-2015, dels resultats de les xarxes de control dels programes de seguiment i control duts a terme per l'ACA mateixa fins al 2018, i de les dades de nitrats provinents del programa del Departament de Salut per a la vigilància i control sanitari de les aigües de consum humà.

Mapa de zones vulnerables per contaminació de nitrats. En trama ratllada, la proposta de nous municipis / ACA

+info: http://aca.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada