dissabte, 8 de febrer del 2020

Moderat creixement anual de l'economia catalana però superior al de la zona euro

Segons l'estimació d'avanç que l'Idescat elabora, l'any passat l'economia catalana modera el seu creixement fins al 2%, un resultat similar a l'estimat per a l'economia espanyola i 8 dècimes superior al de la zona euro: ho ha donat a conèixer el Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. Aquesta moderació del creixement s'explica per tensions comercials globals, incerteses geopolítiques i un afebliment de la indústria manufacturera a escala internacional, factors que han afectat l'economia catalana. Amb aquest exercici, no obstant, Catalunya encadena sis anys de creixement notable i superior a la mitjana que la zona euro ha anat registrant.

L'avanç trimestral del PIB, sempre segons la referida nota informativa del Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda, mostra que el quart trimestre del 2019 l'economia catalana ha crescut un 0,2% intertrimestral, per sota dels increments dels anteriors trimestres. El perfil trimestral, per tant, suggereix una moderació del creixement en la segona meitat de l'any, en sincronia amb la pèrdua de dinamisme que també s'observa a la zona euro. Al conjunt de l'Estat, amb un perfil més estable durant el 2019, l'avanç, del 0,5%, millora lleugerament durant el darrer trimestre del 2019, mentre que el registre per al conjunt de la zona euro s'alenteix. En termes interanuals, l'economia catalana avança un 2% el tercer trimestre i un 1,8% el quart trimestre.

PIB de Catalunya. Dades amb els efectes estacionals i de calendari corregits: % de variació interanual / IDESCAT

+info: http://economia.gencat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada