dijous, 10 de gener del 2019

Un estudi aborda la reconversió de la bassa de la Rectoria en dipòsit, a Gallifa

Bassa de la Rectoria, a Gallifa / DIBA
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de Gallifa l'estudi de reconversió de la bassa de la Rectoria en dipòsit; un dipòsit que actuaria com a reserva d'aigua per tal d'ampliar la garantia de subministrament i ajudar a una gestió més eficient de tota la xarxa d'aigua municipal: ho ha comunicat la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. Les actuacions previstes a l'estudi inclouen la impermeabilització i reforç de l'estructura de la bassa, la construcció de la coberta de la bassa i de la caseta de vàlvules, bombes i sistema de cloració, així com 120 m de canonades de connexions entre dipòsits.

A Gallifa es disposa d'un sistema d'abastament d'aigua potable que depèn de les fonts naturals d'aigua de la zona. Aquestes fonts tenen cabal suficient per a garantir les necessitats dels habitants en condicions normals, però en condicions excepcionals de sequera severa podria donar-se el cas que les fonts s'assequessin i el municipi perdés aquesta garantia, per això s'ha dut a terme per part de la Diputació de Barcelona el referit estudi de reconversió de la bassa.

+info: https://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada