divendres, 25 de juliol del 2014

El Consell Comarcal del Vallès Occidental aprova la pròrroga i ampliació del PAC

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental va aprovar dijous passat de forma inicial la pròrroga i ampliació del Pla d'Actuació Comarcal (PAC) per tal de poder desenvolupar el nou projecte 'Boscos del Vallès' i garantir-ne els serveis, adaptant el Pla a les noves necessitats d'actuació. El passat 2 de juliol el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses ja van informar favorablement sobre la pròrroga i ampliació del PAC i va instar el Consell Comarcal a fer-ne la seva aprovació. D'una banda, s'ha aprovat la pròrroga de l'actual PAC, que fou aprovat, l'any 2010, pel Ple del Consell Comarcal. El PAC té una vigència de quatre anys segons disposa la Llei comarcal. Aquesta pròrroga que es proposa de dos anys s'estima suficient per acabar de desenvolupar les actuacions previstes pel projecte 'Boscos del Vallès' i també per portar a terme la revisió del PAC per tal d'obtenir un nou document, amb les línies i objectius al dia de les necessitats de la comarca. D'altra banda, s'ha aprovat ampliar els objectius del PAC. Tot i que el PAC actual contempla diversos objectius per a promoure la gestió dels boscos de la comarca i impulsar col·laboracions per a la prevenció d'incendis, cal dotar a la comarca d'un servei comarcal que permeti oportunament licitar la seva gestió i especificar que aquest servei girarà a l'entorn de l'explotació de les calderes de biomassa. Per això es proposa introduir dos objectius nous i agrupar per a una millor coherència els objectius relacionats amb el projecte'Boscos del Vallès', en una sola línia, la número quatre del PAC.

El projecte 'Boscos del Vallès' és un programa de prevenció d'incendis forestals en dos vessants. Un, el reforç de les infraestructures per a la prevenció d'incendis (punts d'aigua, accessos al bosc, neteja de franges). I l'altre, una línia innovadora de treball, la utilització de la biomassa per a la generació d'energia renovable a la comarca. El projecte es desenvoluparà fins l'any 2017, finançat amb subvencions de diverses administracions i amb una part de recursos propis. El projecte pretén fer un pas més enllà en la prevenció d'incendis i tenir impacte en la disminució de la biomassa que genera el perill d'incendi. L'objectiu del projecte s'inspira en recuperar part de la gestió tradicional dels boscos, quan hi havia els oficis de carboner, llenyataire, entre d'altres. Es tracta de promoure l'aprofitament de la biomassa forestal per disminuir el risc d'incendis, i amb aquesta, generar energia calorífica per abastar diferents equipaments de la comarca amb una energia socialment responsable i creant llocs de treball i teixit productiu. L'estratègia és donar suport amb inversió de fons públics a instal·lacions que permetin consumir i preparar per al consum grans volums de biomassa extreta amb una gestió forestal ordenada. També es fomentaran les dinàmiques de compra-venda que garanteixin la qualitat i l'origen de proximitat de la biomassa i que els beneficis reverteixin en tota la cadena forestal. El nou enfocament en la prevenció d'incendis és fruit de la reflexió conjunta entre els diferents actors implicats en la prevenció d'incendis, el gran incendi forestal de 2003, els fenòmens meteorològics com nevades i ventades dels darrers anys i el gran foc de l'Empordà de 2013.

El projecte 'Boscos del Vallès' s'ha presentat, el passat 2 de juliol, als alcaldes i alcaldesses / CCVOC

+info: http://www.ccvoc.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada