dijous, 22 de febrer del 2024

L'any passat mostra a preus corrents un augment del 4,8% a l'IVGS català

L'Índex de Vendes a les Grans Superfícies, l'IVGS, de Catalunya ha augmentat a preus corrents un 4,8% l'any passat respecte al 2022: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant la mateixa nota informativa que ha emès el passat dia 9 sobre l'IVGS del desembre. Per grups de productes, el comportament de tots dos ha estat positiu: l'augment dels d'alimentació, d'un 6,6%, ha estat superior al de la resta de productes, d'un 2,9%.

A preus constants, per tant eliminant l'efecte dels preus, i sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, l'IVGS català mostra un augment de l'1,6% en mitjana anual. Per grups de productes: les vendes dels d'alimentació han disminuït un 3,2%; en canvi, han augmentat un 7,2% les dels no alimentaris.

Variació anual de l'IVGS de Catalunya: 2013 a 2023, a preus corrents. Aquest índex contempla les grans superfícies no especialitzades d'una superfície de venda superior a 2.500 m², excepte estacions de servei / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada