diumenge, 5 de març del 2023

Les exportacions catalanes han crescut en tots els grups de productes en el quart trimestre

Mostren variacions positives interanuals tots els grups de productes de les exportacions industrials catalanes segons el seu nivell tecnològic en el quart trimestre de l'any passat: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, en la mateixa nota informativa que respecte a les exportacions anuals ha emès dijous. Amb un 26,6%, les vendes de nivell mitjà alt encapçalen el creixement dels diferents grups en el trimestre passat.

Les segueixen, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, les vendes de nivell mitjà baix, amb un 16,2%; les d'alta tecnologia, amb un 13,8%; i les de baix contingut tecnològic, amb un 12,7%. Pel que fa a les importacions del passat quart trimestre, tots els nivells tecnològics mostren també taxes positives, però de menys intensitats que els trimestres precedents: les de nivell mitjà baix han crescut un 17% interanual, les de nivell mitjà alt un 15,6%, les de nivell baix un 11% i l'alta tecnologia un 4,6%.

Exportacions industrials catalanes per contingut tecnològic: % variació interanual per trimestres / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada