dissabte, 5 de juny del 2021

La temperatura mitjana anual a Catalunya ha augmentat 1,8 °C des de mitjan segle XX

Per al conjunt de Catalunya, en el període 1950-2020, es pot afirmar que la temperatura mitjana anual ha augmentat clarament: ho ha donat a conèixer el Servei Meteorològic de Catalunya, el Meteocat, mitjançant una nota informativa que ha emès dijous de la setmana passada. L'augment s'ha produït a un ritme de +0,26 °C/decenni, que significa un augment d'1,8 °C en els darrers 71 anys.

Aquest increment de la temperatura a Catalunya, sempre segons la referida nota informativa del Meteocat, no només es consolida, sinó que tendeix a presentar un ritme cada cop més accelerat. El comportament de la precipitació no és tan evident, i el seu valor mitjà anual mostra una tendència a la disminució, de -1,2%/decenni, però és un valor sense significació estadística per a un nivell de confiança del 95%; l'única estació de l'any amb una tendència estadísticament significativa és l'estiu, amb una clara disminució de 5,3% per decenni.

Evolució de la temperatura mitjana anual per al període 1950-2020 i per al conjunt de Catalunya / METEOCAT

+info: https://meteo.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada