dimarts, 3 de desembre del 2019

Rectificació i millora de sis revolts a la BP4653 entre Perafita i Sant Agustí de Lluçanès

La Diputació de Barcelona inicia aquesta setmana les obres de rectificació i millora de sis revolts a la Carretera BP4653 entre els municipis de Perafita i Sant Agustí de Lluçanès: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès ahir. L'actuació, que disposa d'un pressupost de 334.822 euros i un termini d'execució de sis mesos i mig, té com a objectiu millorar el nivell de seguretat viària i protegir els vehicles de l'obstacle que representen els arbres situats als vorals, separant l'actual calçada dels arbres i així evitar haver de talar-los.

En total, sempre segons la referida nota informativa de la Diputació de Barcelona, el projecte contempla actuacions en sis revolts situats als PK 11,450, 12,520, 13,400, 13,750, 15,470 i 16,150. En totes sis actuacions es modifica el traçat de l'actual carretera de manera que la separació entre els nous carrils de circulació i els arbres afectats permetrà instal·lar noves barreres metàl·liques, amb una amplada de treball de 2,5 metres i que milloraran la seguretat dels vehicles respecte als arbres. La nova plataforma presentarà una calçada de sis metres d'amplada, amb uns vorals de 0,5 metres. Als trams en terraplè es preveu una berma de 0,5 metres d'ample i als trams de desmunt una cuneta transitable revestida de formigó i d'1,2 metres d'ample més una banqueta d'un metre d'ample. També la rasant de les actuacions i els peralts s'adapten a la plataforma de la carretera actual, i així a les zones on s'actuï sobre la plataforma actual es durà a terme un recrescut de la capa de trànsit existent amb el repintat de la corresponent senyalització horitzontal.

Mapa de les actuacions en sis revolts a la BP4653 entre Perafita i Sant Agustí de Lluçanès / DIBA

+info: https://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada