dilluns, 10 de desembre del 2018

Enllestit el Catàleg de Camins de Montmajor

L'Ajuntament de Montmajor ha rebut de la Diputació de Barcelona el catàleg de camins del municipi, un treball que planteja la definició del conjunt de vials existents i n'analitza els seus trets fonamentals: ho ha donat a conèixer la pròpia Diputació mitjançant una nota informativa que ha emès divendres passat. El Catàleg de Camins de Montmajor inclou un seguit de paràmetres referents a la geometria, funcionalitat, estat de conservació, amplada i tipus de ferm.

Redactat d'acord amb les indicacions de l'Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de la Diputació de Barcelona, així com indicacions de representants municipals, el document s'ha realitzat a partir de la informació existent i del treball de camp, amb visita a tots els camins i recollida de dades descriptives de cadascun d'ells per al seu posterior processament informàtic i poder crear un SIG, Sistema d'Informació Geogràfica. S'han inventariat 28 camins que sumen un total de 86,33 km. Per cada camí s'ha aixecat un plànol de situació a escala 1:5.000 en el qual es defineixen el seu traçat i la numeració per punts quilomètrics, la toponímia complementària i els elements més remarcables, així com un recull fotogràfic.

Montmajor: imatge proporcionada a la nota informativa / DIBA

+info: https://www.diba.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada