dijous, 29 de juny del 2023

Nou decret de regulació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya

Imatge facilitada a la nota informativa / GOVERN.CAT
El Govern català ha aprovat un decret que actualitza la regulació de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya: ho ha donat a conèixer el propi Govern mitjançant una nota informativa que ha emès abans-d'ahir. El nou text normatiu conté 22 articles, una disposició addicional i una derogatòria.

L'objectiu d'aquest nou decret, sempre segons la referida nota informativa del Govern de Catalunya, és triple. D'una banda, s'estableix la nova regulació tenint en compte tots els canvis que s'han anat aprovant des del decret de creació d'aquesta junta; de l'altra, s'actualitzen les funcions i competències, algunes de les quals ja les ha anat assumint durant els darrers temps; i, finalment, es respon al volum i la complexitat creixent d'assumptes sotmesos a la Junta Consultiva, reorganitzant-ne la composició i adaptant-se a la realitat dels seus òrgans col·legiats i al seu règim de funcionament.

+info: https://govern.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada