dissabte, 10 de desembre del 2022

La població resident a Catalunya és de 7.747.709 persones a 1 de gener de 2022

La població resident a Catalunya a 1 de gener d'enguany és de 7.747.709 persones: ho ha donat a conèixer l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'Idescat, mitjançant una nota informativa que ha emès dilluns. Aquesta xifra representa un augment de 7.951 habitants respecte d'un any enrere.

La migració amb l'estranger ha sigut, sempre segons la referida nota informativa de l'Idescat, el principal component del creixement de la població el 2021: 23.270 persones. En canvi, l'aportació del creixement natural ha estat de -11.708 persones; i de ‑3.708 persones la del saldo migratori amb la resta d'Espanya.

Components del moviment demogràfic: 2021, Catalunya / IDESCAT

+info: https://www.idescat.cat

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada